Demir-Çelik ve Kok Endüstrisi

Demir-Çelik endüstrisinde yer alan yüksek fırın, konvertör, sürekli dökümhane, sıcak ve soğuk haddehane ve kok tesisi gibi birçok işletme biriminde soğutma devreleri ve gaz yıkama tesisleri için muazzam miktarlarda suya ihtiyaç duymaktadır. Son yıllarda su geri dönüşümü ve proses optimizasyonu ile birçok demir çelik tesisinde üretilen ton çelik başına su kullanımının önemli ölçüde azaltılması başarılmıştır. Ancak, su devrelerinde ve atık su mevzuatında yüksek su kalitesi standartları istenmektedir, bu da profesyonel su arıtmaya olan talebi artırmaktadır.

Kurita, dökme demirden bitmiş ürüne kadar demir çelik üretimindeki tüm prosesleri yakından tanımaktadır. Demir çelik ve metal sanayinin ihtiyaçlarına yanıt vermek için özel geliştirilen şartlandırma konseptleri korozyon, biyolojik kirlilik, kireç oluşumu ve püskürtme nozüllerinin tıkanması gibi sektörde yaygın olarak karşılaşılan problemlere başarıyla çözüm üretebilmekteyiz.

Deniz Suyu Desalinasyonu

Su, sahip olduğumuz en değerli varlıktır.
Giderek artan talep ve kaynakların kuruması nedeniyle içme suyu temini giderek zorlaşmaktadır. Özellikle Orta Doğu, Afrika ve Güney Avrupa gibi kurak bölgelerde durum hızla daha kötüye gitmektedir.
Bu sorunu çözmek amacıyla içme suyunun güvenli bir biçimde üretilmesini ve şartlandırılmasını sağlayacak ters osmoz gibi prosesler yaşama geçirilmektedir.
Yoğun araştırmalar sonrasında Kurita, ters osmoz tesislerinin verimli ve sorunsuz çalışmasına katkıda bulunacak yeni yöntemler ve ürünler geliştirmiştir.
Doğal olarak, içme suyu şartlandırmasında kullanılan tüm ürünlerimiz NSF sertifikalıdır.

Enerji Santralleri

Günümüzde enerji sektörü çok ağır mevzuat yükümlülüklerine tabidir. Bu kurallar gelecekte kesinlikle daha da ağırlaşacaktır. Bunun bir sonucu olarak da tesis ve işletme güvenliğini güçlendiren, çevre dostu ve düşük maliyetli çözümler yoğun bir talep görmektedir.

Kurita olarak tam da bu ihtiyaçlara yanıt veriyoruz:

Patentli teknolojilerimiz soğutma sistemlerinde kireç ve taş oluşumunu önler, Legionella gelişimini durdurur, kazan suyunu insan sağlığını tehlikeye atan maddeler kullanmadan şartlandırır, atık su arıtma tesislerinizin performansını yükseltir ve ters osmoz sistemlerinin verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Kısaca söylemek gerekirse:

Uzmanlığımız su arıtma ihtiyaçlarınıza yanıt vermektir.

Gıda ve İçecek Endüstrisi

Gıda ve içecek endüstrisi çok ciddi bir ekonomik baskıyla karşı karşıyadır. Bu nedenle verimli ve kesintisiz üretim prosesleri, işletmeler için kritik öneme sahiptir.

Soğutma suyu, kazan suyu ve atık su tesislerinizin yanı sıra ters osmoz sistemleri ve otoklavlarınız için tamamı sizin ihtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanmış Kurita konseptlerini tercih ederek ekonomik ve çevre dostu bir şartlandırma yapabilir, daha düşük maliyetle daha yüksek verimlilik elde edebilirsiniz.

Doğal olarak, tüm şartlandırma ürünlerimiz FDA ve NSF onaylıdır.

 

İmalat sektörü

Tüm sanayi sektörlerinde verimlilik ve ekonomik üretim, sürdürülebilir başarı için temel faktörlerdir. Bu nedenle soğutma suyu, kazan suyu ve atık su sistemleriyle birlikte güvenilir ve dayanıklı üretim ekipmanları önemli bir rol oynamaktadır.

Kurita, su ve proses şartlandırmasında 60 yılı aşkın bir uzmanlığa sahiptir. 5650 çalışanımızla tüm dünyada farklı endüstriyel alanlarda farklı müşterilerimize hizmet vermekteyiz. İhtiyaca özel uyarlanan şartlandırma konseptlerimiz ve uzman servislerimiz tesislerinizin güvenli ve ekonomik çalışmasını sağlamaktadır.

 

Geothermal

In the last 10 years the Geothermal Power industry quadrupled his capacity, positioning itself as one of the green energies with most growth.

Geothermal energy is sustainable, reliable and environmentally friendly and although it is limited to areas close to tectonic limits, the technology improvements in the possible uses of this resource are having a direct impact in the build of new facilities and the expansion of the market.

Of course this technology is not free of challenges. Due to the soil perforation and the diversity of materials in the grounds, which change from one terrain to another, the geothermal production site can face several problems:

  • Corrosion
  • High amounts of silica deposits
  • Microbiological growth
  • Scaling problems
  • Fluid contamination
  • PbS and BaSO4 deposits

Kurita is the perfect partner to help the geothermal sites to improve their daily production and reduce the natural challenges of geothermal technology.

Our Geothermal product range covers the treatment of the different zones of the process and offers innovative solutions for Turbines, drills, etc.

Don’t hesitate to contact our experts in the field, we will be glad to search the best customised solution for you.

Kağıt

Kağıt ve karton sanayi, coğrafi ve yapısal bir değişim içindedir. Sanayi, giderek artan hukuki, ekonomik ve ekolojik beklentilerle karşı karşıyadır ve bu da daha yüksek düzeyde inovasyon gerektirmektedir.

Su ve enerji kullanan endüstriler için benzersiz çözümler sunan Kurita, öncü bir global hizmet sağlayıcısı olan kağıt sektörüne büyük önem vermektedir. Kağıt endüstrisi proseslerini optimize etme, maliyetleri, enerji, su ve atık miktarlarını azaltma hedeflerine ulaşmasını sağlayan yenilikçi ürünlerin geliştirmesini destekleyen, piyasa standardı ürün ve teknolojilerin tedariğinde ve uygulanmasında rakipsiz bir uzmanlığa sahibiz.

Kimya & İlaç Endüstrisi

Kimya endüstrisinde çok yüksek kaynak tüketimi szö konusudur. Sektör, enerji talebini önemli ölçüde azaltmayı başarmış olmasına rağmen, yüksek enerji maliyetleri, yüksek su tüketimi ve giderek daha da kısıtlayıcı hale gelen mevzuatlar gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Bu nedenle enerji verimliliği, daha yüksek üretim ve tesisin çalışma süresinin artırılması, rekabette avantaj sağlayacak en önemli faktörlerdir.

Size memnuniyetle destek sunmaya hazırız. Kurita, üretimin ve tesis güvenliğinin iyileştirilmesinin yanı sıra kaynakların daha tasarruflu kullanılmasını sağlayacak son derece geniş bir çözüm yelpazesi sunmaktadır.

İlaç sektörü, giderek artan rekabet ve mevzuat baskısına cevap verebilmelidir. Üretkenliğin artırılması ve kaynakların optimal kullanımı, ekonomik verimliliğinin de artmasına katkıda bulunacaktır. Soğutma suyu, kazan suyu ve atık su tesislerinize yönelik ekonomik şartlandırma konseptlerimiz, ekipmanlarınızın ömrünü uzatırken, verimliliği de arttırmaktadır. Ultra saf su ve ters Osmoz teknolojilerinde uzman bir firma olarak en yüksek beklentilere uygun kalitede su kullanımını sağlamaktayız.

Kurita’nın akıllı su arıtma teknolojsiyle rekabet avantajı sağlayın.

 

Otomotiv Endüstrisi

Dünya genelindeki amansız rekabet, otomobil endüstrisini, proseslerini optimize etmek ve enerji verimliliğini artırmak zorunda bırakmaktadır. Kesintisiz ve yüksek verimli üretim süreçleri bu zorlukların üstesinden gelinmesindeki en önemli faktörlerdir. Kurita, su ve atık su yönetiminin yanı sıra boya prosesi (ör. detackifying) ile ilgili de tüm sorularınızda başvurabileceğiniz uzman iş ortağınızdır. 60 yılı aşkın deneyimimizden de güç alarak su ve proses şartlandırmasında en modern tekniklerin kullanıldığı çözümleri sunuyoruz. Deneyimli mühendislerimiz tesisinizin ömrünü uzatacak ve enerji maliyetlerinizi azaltacak tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

 

Rafineri ve Petrokimya

Rafineri ve petrokimya tesislerindeki son derece karmaşık prosesler işletmedeki ekipmanların ve ürünlerin yüksek uzmanlıkla kullanımını gerektirir. Tesis ve sistem güvenliğini sağlamak için su ve proses şartlandırmasının da bu gereksinimleri karşılaması zorunludur.

Kurita, işte bu güvenliği sunmaktadır: Onlarca yıllık deneyimimizle çeşitli uygulama alanlarında size danışmanlık ve destek sunmaktayız. Uzmanlığımız ve müşterilere yakınlığımızdan yararlanabilirsiniz.

 

Desteğe mi ihtiyacınız var?

Kalifiye uzmanlarımız kişisel ve bireysel olarak size tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyacaklardır.