Su Şartlandırma

Kurita su sistemlerindeki her türlü şartlandırma için ihtiyaca özel tasarlanmış çözümler sunmaktadır. Bir uygulama seçiniz.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Albaphos®

Sterilizasyon proseslerinde kullanılan indirekt soğutmalı, tam soğutmalı ve su spreylemeli otoklavları için ürünümüz.

Albaphos® serisi yüksek sıcaklıklarda bile sistemin her noktasında korozyon ve birikimi önlemek ve mevcut tortuları gidermek için gerekli tüm kimyasal fonksiyonlara sahiptir:

 • Kireçlenme inhibitörleri ve dispersantlar
 • Korozyon inhibitörleri
 • Yiyecek kaplarına parlaklık vermek için biyobozunur yüzey kimyasalları ve dispersantlar

Alberol®/Ferrolin®

Kurita’nın temizleme uygulamaları için sunduğu zengin ürün yelpazesi: Ferrolin® ürünleri su sisteminin tamamının temizlenmesinde kullanılabilir.

Soğutma ve kazan sistemlerinin içinde temizlik için Ferrolin® çözümleri:

Ferrolin® ürün gamında her türlü kirlenme tipine uygun asidik, alkali ve enzimatik temizleyiciler yer almaktadır:

 • Pas ve çamur,
 • Kireçlenme,
 • Spesifik korozyon inhibitörleri içeren ürünler,
 • İçme suyu devreleri için özel temizleme programları,
 • Çelik, paslanmaz çelik, galvanizli çelik, bakır alaşımları, alüminyum uyumlu

Aktiphos®/Ferrofos®

Kurita’nın açık soğutma sistemleri için sunduğu kapsamlı kireçlenme ve korozyon inhibitörü serisi

 • Aktiphos® ve Ferrofos ® ürünleri çelik, bakır ve bakır alaşımları üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak korozyonu önlemek için tasarlanmıştır.
 • Aktiphos® ve Ferrofos ® su sertliğine neden olan tuzların kristal büyümesini bloke ederek (Threshold-effect) kireçlenmeyi engeller.
 • Çevre dostu su şartlandırma: fosforsuz su şartlandırma programları mevcuttur, tümüyle organik formülasyonlar, biyolojik olarak parçalanabilen su şartlandırma kimyasalları.
 • Kuyu suyu, tek geçişli sistemler, taze besleme suyu olarak deniz suyu ya da geri dönüştürülmüş atık su için kullanılan uygulamalara yönelik özel şartlandırm

Cetamine®

Kurita’nın kazan suyu, buhar üretimi ve kapalı sistemler için sunduğu film oluşturan amin serisi

Cetamine®, film esaslı poliaminlerden ötürü, kazan suyu ve buhar üretiminde su şartlandırması için yenilikçi ve kapsamlı bir teknolojidir. Besi suyu tanklarında, kazanlarda, buhar ve kondens sistemlerinde kireçlenmeyi ve korozyonu önler. Su şartlandırmada çeşitli etkiler kombine şekilde yer almaktadır:

 • Sistemin tamamında metal yüzeylere adsorbe olarak koruyucu bir kaplama oluşturan mono-moleküler film oluşumu; ısı transferini yavaşlatmadan korozyona engel olan bu poliamin filmi, su ve metal arasında sürekli bir bariyer oluşturur
 • Kireçlenme oluşturan tuzların dispersiyonu
 • Nötrleştirici aminlerle pH kontrolü

Cetamine® V217K:

 • Koşer kurallarına uyma yükümlülüğü bulunan üretim prosesleri için özel dizayn edilmiştir

Cetamine® ile elde edeceğiniz en dikkat çekici avantajlar:

 • Kazan içindeki tuzlulukta çok düşük artış
 • Blöfün azaltılması sayesinde su maliyetinde düşüş 
 • Mevcut kireç tabakalarını zamanla zayıflatır ve uzaklaştırır
 • Optimum ısı transferi sayesinde enerji tüketimini düşürür 
 • Prosesin verimliliğini ve her zaman düzgün çalışmasını sağlar 
 • Tek bir ürünün sisteme verildiği kolay dozajlama sağlar
 • Taze su miktarına göre dozajlama daha az ürün tüketilmesini sağlar

Cetamine® ile şartlandırılmış suyun kaynama davranışını gösteren videomuzu izlemenizi öneririz.

Bu video, ısı transferini arttırdığı için Cetamine® şartlandırmasının açıkça gelişime sebep olduğunu göstermektedir. Bu durum kazanlarda buhar üretiminde artışla birlikte yakıt ve enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Cetamine® teknolojimiz hakkında daha fazla bilgi almak burayı tıklayınız

Contraspum®

Kurita’nın köpük azaltılması için sunduğu zengin köpük önleyici ürünleri serisi.
Kimyasal oksijen ihtiyacı düşük (KOİ) silikon bazlı ve silikonsuz ürünler sunuyoruz.

Corrsave®

Yeni geliştirdiğimiz korozyon önleyici ve sertlik stabilizasyonu sağlayan molecül

 • Doğal ve yenilenebilir organik asit esaslı
 • Yapısı itibarıyla biyobozunur
 • Yüksek performans

Ferrocid®/Dilurit®

Kurita’nın, su sistemlerinizin biyolojik kirlilikten korunması için sunduğu zengin biyosit ve dezenfektan ürünleri serisi

Ferrocid®Endüstriyel resirkülasyonlu su sistemlerinde ve membran filtrasyon ünitelerinde mikro organizmaların (bakteri, mantar ve algler) ve makro organizmaların (örneğin midye) çoğalmasını etkin bir biçimde kontrol etmek için kullanılır. Oksitleyici ve oksitleyici olmayan biyositler balçık oluşumuna ve birçok bakteri türüne karşı etkilidir. Bu organizmalar korozyonu hızlandıran şartları oluşturmanın yanı sıra biyolojik tortulaşmaya da neden olur ve Legionella bakterisi için uygun bir yaşam ortamı sağlar.

 • Biyofilm oluşumunu kontrol altına almak için biyositlerin ve biyodispersantların kombine şekilde kullanıldığı son derece kapsamlı su şartlandırması uygulanmalıdır.
 • İçme sularında başta Legionella olmak üzere mikrobiyolojik çoğalmaya karşı spesifik biyositlerle su şartlandırma özellikle tavsiye edilir.

Ilık sular Legionella için çok elverişli ortamlardır. Buharlaşma nedeniyle özellikle duşlar Lejyoner hastalığının insanlara bulaşmasında önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle içme suyu sistemlerinde su şartlandırması önemle tavsiye edilir.

Dikkat: Biyositler güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmalıdır. Kullanmadan önce etiket ve ürün bilgileri mutlaka okunmalıdır.

Ferrodor®

Kurita’nın yüzme havuzu sularının şartlandırması için sunduğu geniş ürün yelpazesi

Yüzme havuzu suyu şartlandırmasında önemle dikkat edilmesi gereken iki konu vardır:

 • Yüzücüler için hijyen
 • Suyun berraklığı

Ferrodor® ürün yelpazemizde aşağıda belirtilen çeşitlerde ürünler bulunmaktadır:

 • Hijyen amaçlı klor bazlı dezenfektanlar ve algisidler
 • pH düzenleyiciler (düşürücü ve yükseltici)
 • koagülantlar-flokülantlar
 • Kireç ve tortu önleyiciler 
 • Filtre ve havuz için temizleyiciler
 • Kış bakım kimyasalı

Dikkat: Biyositler güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmalıdır. Kullanmadan önce etiket ve ürün bilgileri mutlaka okunmalıdır.

Ferrolix®

Kurita’nın yüksek basınç şartları da dâhil olmak üzere her türlü kazan sistemini korumak için tasarladığı özel su şartlandırma ürünleri serisi

Bu ürün yelpazesinde sistemlerin her noktasında korozyon ve tortu birikimini önlemek için gerekli tüm kimyasal fonksiyonlar bulunmaktadır:

 • Kireç inhibitörleri ve dispersantlar
 • Oksijen tutucu korozyon inhibitörleri
 • Buhar ve kondens hattı koruması
 • Buhara sürüklenmeyi (carry-over) önleme
 • FDA uyumlu uçucu olmayan ürünler
 • Çinko ve molibdat içermeyen ürünler

Ürünler, tek bileşikler şeklinde veya kombine ürünler olarak sunulmaktadır.

Gilumat®

Doğru şartlandırma için doğru izleme çözümleri:

 • Her zaman aktif ürünün ölçüldüğünü doğrulamak için aktif maddelerin analizi
 • Fotometrik ölçümler, örneğin Turbodispin®, polimer esaslı ölçümler ve ayrıca Cetamine® miktarının tespiti
 • Kullanımı kolay, ayarlanabilir analiz sıklıkları ve HTI’ye göre en uygun reaktif tüketimi göstergeleri 
 • Uygulamanız için en doğru üniteyi seçebilmenizi sağlayan farklı ürün serileri (Soğutma suyu, , Kazan suyu)

Alkalinite veya sertlik gibi önemli su parametrelerinin takibi için izleme sistemleri

Şartlandırmadaki başarıyı takip etmek için izlenen değişkenler (KPI)

 • Kirlenme
 • Korozyon

Ekipmanlar hakkında daha fazla bilgi:

 • Ekipman ve Mühendislik
 • HydroBio®Advance - Tüm su sistemlerinde biyofilm oluşumunu tespit etmek için online izleme yöntemi

HydroBio®

Biyofilm miktarının belirlenmesi için test kiti

HydroBio® test kiti, soğutma suyu sistemleri, proses suyu (yiyecek ve içecek sanayi, kâğıt sanayi) sistemleri ve membran filtrasyon işlemleri gibi su sistemlerinde mikrobiyolojik büyümenin daha etkin kontrol edilmesini sağlar.

Biyofilmler mikroorganizmalar tarafından oluşturulur. Biyofilm, polisakaritlerden ve canlı veya ölü mikroorganizmalardan meydana gelir. Legionella bakterisi de genellikle biyofilm üzerinde çoğalır. Biyofilm ayrıca ısı transferini de olumsuz etkiler, dahası mikrobiyal etkiler nedeniyle korozyon meydana gelebilir.

HydroBio® test kiti, su sistemlerinde biyofilmin takip ve tespiti için kullanılır. Bu yolla su şartlandırmasında biyosit adaptasyonu yapılabilir, mikrobiyolojik riskler daha etkin şekilde kontrol altına alınır.

HydroBio® Advance - tüm su sistemlerinde biyofilm takibi için yeni online teknoloji. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Entegrasyon Metodu

Kurita’nın kentsel su aktarımı ve su üretimi yapan tesislerdeki içme suyu sistemlerinde su şartlandırmasını desteklemek için geliştirdiği patentli bir yöntemdir

 • Fosfat ve silikat esaslı kimyasallar kullanılır
 • Fosfat ve silikat çözeltileri ayrı kullanılır, istenen su kalitesine göre karıştırma miktarları ayarlanır
 • Ürünler su işletmelerine ayrı ayrı teslim edilir, ayrı ayrı depolanır
 • Her iki bileşen suya ayrı ayrı eklenmektedir

Tesis Teknolojisi:

Mühendislik hizmetleri veriyoruz; su şartlandırma proseslerini ihtiyacınıza özel hale getiriyor ve tesisinizde gerekli teknolojileri kuruyoruz.

Temel Bileşenler:

 • Fosfatlar ve silikatlar için ayrı depolar
 • Fosfatlar ve silikatlar ayrı dozajlama sistemleri
 • Dozajlama pompaları için akışla orantılı ortak sinyal
 • Su besleme hattı için ayrı bağlantı

Integration Method – ile elde edeceğiniz avantajlar

Üretim sürecinde artık özel bir karıştırma ünitesi gerekli değildir:

 • Yüksek konsantrasyonlu çözeltiler
 • Daha düşük depolama hacmi ihtiyacı
 • Daha küçük sevkiyatlar
 • Fosfat ve silikat kombinasyonu bloke olmaz
 • Fosfat ve silikat bileşimleri ayrı ayrı ayarlanabilir

Kuriflock/Gilufloc®

Kurita’nın taze besleme suyunu durultmada ve/veya atık su arıtmada kullanılan geniş flokülasyon ürünleri yelpazesi.

Ham suyun doğru şekilde şartlandırılması ve risksiz kullanımına imkân verecek şekilde arıtılması su maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.

Kuriflock/Gilufloc® inorganik koagülantlar:

 • Farklı konsantrasyonlarda ve bazisitelerde ürünler mevcuttur
 • Kendi üretimimiz olan alüminyum tuzları

Kuriflock/Gilufloc® karma ve organik koagülantlar:

 • Sinerjik formülasyonlarla daha üstün durultma, daha az kimyasal tüketim ve  çamur oluşumu sağlanır
 • Yağlar, kompleks oluşturucu ajanlar ve yüzey aktif maddeler gibi farklı kimyasalların mevcut olduğu şartlarda bile daha iyi bir durultma elde edilmesini sağlar.
 • Gıda, otomotiv, demir çelik tesisleri ve diğer genel endüstriyel tesislerin atık su arıtımı için uygundur

Kuriflock/Gilufloc® organik koagülantlar ve emülsiyon kırıcılar::

 • Çamur oluşumunu azaltarak toplam arıtma maliyetlerini düşürür.
 • Çok geniş bir pH aralığında etkilidir, atık yağları ve emülsiyonları pH kontrolü ve ısıtma yapılmadan da etkin bir biçimde ayırır.

Kuriflock/Gilufloc® özel adsorblama ajanları

 • KOİ, BOİ değerlerinin düşürülmesi ve çözeltilerdeki hidrokarbonların, renklendirici maddelerin ve ağır metallerin uzaklaştırılması için kullanılır

Kuriflock/Gilufloc®geniş flokülant ürün yelpazesi

 • Klasik toz ve emülsiyon polimerleri, çevreye duyarlı yenilikçi su bazlı flokülantlar serisi;
 • Yeni nesil Poliakrilamid içermeyen ürünler

Kuriflock/Gilufloc® çamur susuzlaştırma ürünleri

 • Atık su arıtımında temel çamur susuzlaştırma sistemleriyle uyumlu toz, emülsiyon ve çapraz bağlı ürünler serisi, çamurdaki kuru madde oranının artırılmasını, çamur hacminin düşürülmesini sağlar.

Ağır metal ve anyonların uzaklaştırılması için Kuriflock/Gilufloc® ürünleri

 • Zn, Cr, Pb, Hg, Ni, florürler, sülfatlar, fosfatlar vb

Kurilex/Korrodex®

Kurita’nın kapalı ve yarı kapalı soğutma sistemleri için sunduğu zengin sertlik stabilizatörleri, korozyon önleyiciler, dispersantlar ve antifriz ürünleri serisi

 • Korrodex® korozyon inhibitörleri özellikle demir, alüminyum veya pirinç yapılı kapalı sistemler için geliştirilmiştir
 • Kapalı soğutma sistemleri için özel Korrodex® sertlik stabilizatörleri ve dispersantları yüksek termal stabiliteleri sayesinde uzun vadeli mükemmel etki sağlar: Metal yüzeyler üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturan bu kimyasallar, kalsiyum karbonatın yanı sıra korozyonu hızlandırabilecek diğer maddelerin de birikmesini önler.
 • Ilık ve sıcak su sistemleri, besleme ve kazan suları için geliştirilen buhar-uçucu oksijen tutucular düşük sıcaklıklarda bile son derece reaktif özellik gösterir. Kazan suyunun iletkenliğini kesinlikle etkilemez 
 • Endüstriyel düşük sıcaklık soğutma sistemlerine özel antifriz katkılar, yapılarındaki yüksek stabiliteli bileşenler ve korozyon inhibitörleriyle sisteminiz için kapsamlı bir su şartlandırması sağlar.

Kuriverter® ve Osmotech®

Kurita’nın ultra-filtrasyon, nano-filtrasyon ve ters osmoz uygulamaları için sunduğu zengin membran temizleyiciler, kireç inhibitörleri ve dispersantlar serisi.

Kuriverter - RO (Ters Osmoz) Membranlar İçin Özel Ürünler

 • Kuriverter® IK 110 - Biyofilm Sıyırıcı: RO membranları üzerindeki biyofilm oluşumlarını etkin bir biçimde temizleyen benzersiz ve patentli teknoloji.
 • Kuriverter RC® -Rejüvenasyon Konsepti: Membranları yenileyen ve tuz itimi kabiliyetini geri kazandıran bu teknolojimiz membran değişimlerini uygun bütçe sağlanana ve uygun bir fırsat bulunana kadar erteleme olanağı verir.

Osmotech® -Kireç Önleyiciler Ve Dispersantlar

 • Membran yüzeylerinde tortulaşma ve karbonat, sülfat, florür ve silika birikmelerinin kontrolü için.
 • Belli başlı tüm membran üreticileri tarafından onaylanmış aktif bileşiklere sahip ürünler.
 • Osmotech® ürünlerimiz NSF 60 onaylıdır.

Osmotech® - Membran Temizleyicileri

 • Asidik, nötr ve alkali temizleme programları.
 • Ferrocid® dezenfeksiyon programları.
 • RO’nun içme suyu üretiminde kullanımı KIWA onaylıdır.
 • Organik veya mineral tüm membran tipleri için.
 • Farklı membran filtrasyon üniteleri için uygun: mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon, ters osmoz, elektrodiyaliz.

Dikkat: Biyositler güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmalıdır. Kullanmadan önce etiket ve ürün bilgileri mutlaka okunmalıdır.

Metaqua®

Kurita’nın içme suyu arıtma sistemleri için sunduğu geniş ürün yelpazesi, kireç ve korozyon oluşumunu önlerken aynı zamanda da içme suyundaki ağır metal oranının düşürülmesini sağlar.

Metaqua® ürünlerimiz Avrupa Normları’nda belirtilen malzeme kalite standartlarına uygundur, örneğin DIN EN 1209 Silikat gibi. Yasa ve yönetmeliklerde tanımlanan maksimum konsantrasyon şartlarına uygundur, örneğin Almanya'da.

 • Metaqua® fosfatlar (orto-, poli-)
 • Metaqua® silikat / aktif silikat
 • Metaqua® sodyum hidroksit
 • Metaqua® karışım ürünler
 • İçme suyu su şartlandırması için patentli yöntem: Integration Method 
   

Kurita, inhibitörlerinin kullanılmasıyla içme suyundaki ağır metallerin temizlenmesi konusunda bugüne kadar gerçekleştirdiği pek çok uygulamayla güçlü bir deneyime sahiptir.

Daha fazla görselleştirme için videomuzu izlemenizi öneririz.

Metaqua®

Su dağıtım şebekelerinde yumuşak çelik boruların korozyonundan kaynaklanan eriyik, "kahverengi su" olarak bilinen istenmeyen etkiye neden olur. Bu video Metaqua® 187 L ile şartlandırılarak "kahverengi suyun" nasıl önleneceğini göstermektedir.

Deneyimlerimize dayanarak ve uzmanlarımızın yardımıyla, bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler geliştiriyoruz. Kişisel olarak  tavsiye vermekten memnuniyet duyarız. 

Siliphos®

Kurita’nın içme suyu sistemlerinde sertlik stabilizasyonu sunduğu ihtisas ürünü

Siliphos® içme suları ve endüstriyel sular için ekonomik ve güvenilir bir su şartlandırma sistemidir. Ürün silikat ve fosfat ihtiva eden camsı küre formlu polifosfat taneciklerden oluşmaktadır. Uygulama çeşitli boyutlardaki dispenserlerle yapılır.

Siliphos® II, NSF onaylıdır.

 • Oteller, kamu binaları, evler ve endüstriyel işletmelerde su sistemlerini korur
 • Hiçbir elektrik donanımı montajına ihtiyaç duymaz, bakımı kolaydır
 • Enerji ve maliyet tasarrufu sağlar
   

Turbodispin®/Basidin®

Kurita’nın açık soğutma sistemleri için sunduğu zengin sertlik stabilizatörleri ve dispersantlar serisi.

Turbodispin® açık soğutma sistemlerinde su sertliğine neden olan tuzların kristal büyümesini bloke ederek (Threshold effect) kireçlenmeyi engeller.

Çamur tortuları dispers edilir ve blöf hattıyla sistemden uzaklaştırılabilir.

Fosforsuz ve azotsuz ürünler de mevcuttur.

Ürünler EN 15039: sayılı "İnsani tüketim amaçlı suların şartlandırmasında kullanılan kimyasallar - Membranlar İçin Kireç Önleyiciler - Polikarboksilik Asitler ve Tuzları" yönetmeliğine uygundur.

Biyofilm oluşumunu ve mikrobiyolojik büyümeyi önlemek için biyositlerle kombine olarak kullanılan Turbodispin®ürünleri ve biyodispersanlar.

Kireç kaynaklı tortu oluşumunu önleyen Turbodispin® D 100 verimliliğini gösteren aşağıdaki videoyu izlemenizi öneririz.

Desteğe mi ihtiyacınız var?

Kalifiye uzmanlarımız kişisel ve bireysel olarak size tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyacaklardır.