Yeni Teknolojiler

Kimyasal su, proses ve kağıt şartlandırmasının yanı sıra alüminyum bileşikleri alanında dünyanın en önemli tedarikçilerinden biri olarak, sürekli araştırmayı öncelikli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz.

Aldığımız sonuçlar bu yaklaşımımızı kesin bir şekilde doğrulamaktadır.

Kuriverter® RC gibi teknolojilerimiz, oksitleyici maddeler nedeniyle hasar gören membranların ömrünü uzatmaktadır.

Kuriverter® RC, kimyasal membranlarını onaran ve tuz itimi özelliklerini geri kazandıran bir rejüvenasyon prosesidir ve membranları hemen hemen ilk günkü haline getirip, ürün suyu kalitesini korur.

Portföyümüz içme suyu üretiminde RO tesislerinin şartlandırmasına uygun Ulusal Sağlık Hizmetleri Kurumu (NSF) kalite onay damgası taşıyan ürünleri içermektedir.

ACF Technology

Yeni ACF (Ammonium Chloride Free) teknolojisinde kullanılan katkı maddeleri çok güçlü bir organik baz içeren sıvı formülasyonlardır. Bu teknoloji ile rafineri ve petrokimya endüstrisinin  ham petrol distilasyonu, vakum üniteleri, viskozite düşürücüler, hidroarıtıcılar (hydrotreaters), hidrokraking üniteleri, FCC üniteleri, reformerler ve diğer proses üniteleri gibi farklı birimlerinden düzenli yaşanan sistem duruşlarına neden olan tuz birikimi ve korozyonu önlenir. 

Bu yenilikçi uygulama birden fazla aksiyon şekline dayanır:

 • Kuvvetli organik baz hızlı bir şekilde hidroklorik asit gibi kuvvetli asitler ile reaksiyona girerek sıvı formda ACF klorür tuzunu oluşturur.  
 • Amonyak, sıvı formda ACF tuzunu oluşturan amonyum tuzlarından açığa çıkar.
 • Oluşan ACF tuzları nötr pH değerine ve yüksek higroskopik özelliğe sahiptir ve su ile kolayca uzaklaştırılabilir.

ACF Teknolojisi ile sunduğumuz faydalar:

 • Sıvı formda ACF tuzlarının oluşumu ile tuz birikimi ve korozyon önlenir. Oluşan tuzlar nötr yapıdadır.
 • Operasyon sırasında halihazırda oluşmuş tuz birikintilerinin uzaklaştırılması sağlanır.
 • Korozif hidroklorik asit ve amonyum tuzları ile çok hızlı reaksiyon verir.
 • Oluşan ACF tuzları yıkama suyu ile kolayca uzaklaştırılır. Sıvı formadki ACF tuzları higroskopiktir ve çok düşük korozyon etkisine sahiptir.
 • Ürün formülasyonu dispersant içermez. Böylece birikinti tuzlarının başka bir bölgeye taşınarak korozyona sebebiyet vermesi söz konusu olmaz.
 • Proses ekipmanlarının ömürlerinin uzaması sağlanır. 
 • Sistem temizliği gerekliliğinin azalması.

Cetamine®

Konvansiyonel kazan su şartlandırma programlarına genellikle üç bileşen bulunmaktadır:

Oksijen tutucular, fosfat ve nötrleştirci aminler.

Kurita, film oluşturan amin esaslı benzersiz ve yenilikçi şartlandırma programıyla tüm ihtiyaçlara yanıt veren tek ürün sunmaktadır. Cetamine® Teknolojisi besi suyu tankından kondensat hatlarına kadar tüm sistemde tam bir koruma sağlayan bir film-oluşturucu bileşenler kombinasyonu üzerine kurulmuştur.

Cetamine® Teknoloji hepsi bir arada formülasyonuyla sistemdeki ısı transferi performansını artırarak müşterilerimize su ve enerji tasarrufu sağlama ve toplam işletme maliyetini azaltma imkanı verir.

Film yapısı aminlerle kazan suyu şartlandırmasında üç etkili bir model uygulanmaktadır:

 • Nötrleştirici aminler besleme suyu, kazan suyu ve buhar/kondens sistemlerinde pH değerini ayarlar.
 • Film oluşturucu aminlerle besleme suyu tanklarında, besleme suyu hatlarında, kazan suyu ve buhar / kondens sistemlerinde film oluşumu ile tüm sistemi korur.
 •  Besi suyu ve kazan suyunda polimerlerle kireç ve taş oluşturan tuzların dispers edilmesi.

Asetik asite karşı Cetamine® şartlandırmasının laboratuvar denemesi ile ilgili aşağıdaki videomuzu izlemenizi öneririz.

Videodaki laboratuar denemesi şartlandırılmamış bir kupona kıyasla Cetamine® ile şartlandırılan bir kuponu göstermektedir. Cetamine®'nin oluşturduğu koruma filminin metalik yüzeyleri asidik saldırılara karşı mükemmel koruduğunu gösterir.

Cetamine® teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen kazan koruyucu Filmyapıcı Amin Cetamine® (CFA) hakkındaki aşağıdaki videoyu izleyin:

Yüksek konsantrasyonlu amonyak, bakır ve bakır alaşımları genellikle korozif koşulları ve metalin çözünmesini gösteren mavi renkli bir kompleks oluştururlar. Bu laboratuvar testi, amonyak ataklarına karşı Cetamine®'nin mükemmel korumasını gösterir.

Corrsave® 100

Kurita’nın sürdürülebilir şartlandırma prosesleri için gösterdiği aralıksız çalışmaları sonucunda geliştirdiği Corrsave®100, düşük P (Fosfor) miktarı ve biyobozunurluğun özellikle aranan bir şart olduğu su sistemlerinde korozyon inhibisyonu ve sertlik stabilizasyonu sağlayan yepyeni bir moleküldür.

Corrsave® 100:

 • Doğal ve yenilenebilir organik asit esaslıdır
 • Yapı itibarıyla biyobozunur
 • En son teknoloji ürünü korozyon inhibitörlerinin tümü gibi yüksek bir performansa sahiptir

Soğutma sistemleri için klasik korozyon önleyiciler fosfonat, fosfat ya da çinko esaslıdır. Bunlardan bazılarının düşük biyobozunurluğa sahip olduğu veya ötrofikasyona (suda azot ve fosfatın artması) neden olduğu bilinmektedir. Corrsave® 100 mevzuatın P limitlerinin çok sıkı izlenmesinin gerektirdiği ve yüksek biyobozunurluk gerektiği durumlarda mükemmel bir çözümdür.

Corrsave® 100 ve formüle edilmiş ürün Aktiphos® 4170 sizlere sunduğumuz benzersiz bir moleküldür:

Karbon çelik ve galvanizli çelikte olağanüstü korozyon inhibisyonu sağlar.

 • Geniş bir aralıktaki su parametrelerinde (pH, sertlik, vs.) mükemmel korozyon önleme
 • Yapısal özellikleri sayesinde biyolojik olarak parçalanabilir nitelikte olma, çevre dostu bir çözüm sunma
 • Daha üstün sertlik stabilizasyonu
 • Düşük P seviyesiyle yüksek verim
 • Standart fosfonik asitlerle ek sinerjik etkiler

Kurita tarafından geliştirilmiş ve patent işlemleri devam eden Corrsave® 100 yalnızca Kurita Avrupa tarafından üretilmektedir.

Dilurit® BC S

Biofilm, Legionella, pseudomonas are sources for several problems in water systems and therefore of main concern in the industry. 
A system not properly controlled can lead to high economic losses and have a direct impact in the health of the population.  
Kurita has a long experience in the control of biofilm and microorganism in water and paper systems. 
During the last decades, the Kurita R&D developed a complete biocide product range with a broad efficiency against problems caused by microbial life.

To complete our range we recently launched our Dilurit® BC S and its monitoring & control system.

Dilurit® BC S is a fast and easy detectable oxidizing biocide that decomposes 100% in environmentally innocuous inorganic compounds.

Dilurit® BC S has extremely high efficiency against:

 • Any kind of slime forming microorganism
 • Sulfate-reducing bacteria
 • Legionella
 • Algae
 • Yeast
 • Mould
 • Filamentous bacteria
 • Pseudomonas

Kurita has developed 3 different monitoring systems to automatize the dosage and control of the product application.
Each one of these systems is tailored to be able to treat different kind of applications. 

Dosage system - state of the art available in 3 different versions:

 • Economic: dosing pumps controlled by water counter (fixed ratio)
 • Comfort: Via Cooling Tower Controller, pH-controlled, (fixed flow)
 • Total Control: “Own” controller, flow-rate via pump, pH-controlled

DReeM Polymer™

DReeM Polymer™ düşük basınçlı kazanların normal çalışması esnasında silis ve sertlik oluşumunu önleyen yenilikçi bir dispersant polimerdir. DReeM Polymer ™ 'in çok fonksiyonlu özellikleri, kazan sistemlerindeki ısınan yüzeyleri tortusuz tutarak enerji tasarrufuna ve CO2 emisyonlarında önemli azalmaya yol açar.

DReeM Polymer™ gıda ile temas eden buhar hazırlanmasında kazan suyu katkı maddesi olarak FDA § 173.310'a göre gıda endüstrisi de dahil olmak üzere her türlü endüstride düşük basınçlı kazanlarda yaygın olarak uygulanmaktadır.

DReeM Polymer™ ile şartlandırılan sistemler, ısı transfer yüzeylerindeki kireç oluşumunu önleyerek kazan suyunda çok daha yüksek silis ve sertlik derecelerine tolerans gösterebilir.

DReeM Polymer™ Kurita'nın yenilikçi Cetamine® Technolojisi ile kombine ürün olarak da kullanılabilir.

 

DReeM Polymer ™ (Dispersion Removal effects Management);
•  Düşük basınçlı kazanların normal çalışması esnasında silis ve sertlik tortularını kontrol eder ve giderir.
•  Mevcut silis ve sertlik tortularını kazan yüzeylerinden klasik polimerlere göre 4 kat daha etkili giderir.
•  Mevcut şartlandırma sistemine ek olarak dozajlanması amaçlanan, kullanıma hazır bir sıvı üründür.
•  Sistem verimliliğini ve ömrünü artırarak işletim maliyetlerini azaltır.

DReeM Polymer™, Japonya Kimya Endüstrisi Birliği'nin (JCIA) ev sahipliği yaptığı, 49. JCIA Teknoloji Ödülleri'nde çevreye olan etkiyi önemli ölçüde azaltan üstün teknolojisiyle Environmental Technology Award (Çevresel Teknoloji Ödülü)'a layık görüldü.

DReeM Polymer™'in geleneksel polimerlere kıyasla tortu giderme verimliliğini gösteren aşağıdaki videoyu izlemenizi öneririz:

Gilufix® FT

Avrupa Kağıt Endüstrisi, atık kağıdı hammadde olarak kullanmakta öncü bir role sahiptir. Paketleme kağıtları, gazeteler ve bazı kağıt mendil ve peçete türleri %100 geri dönüşümlü fiberden üretilmektedir. Diğer yandan kağıt endüstrisinde geri dönüşümlü fiber kullanılması istenmeyen uygunsuzluklara sebep olabilmektedir. Bu uygunsuzlukların başında ise yapışkan maddelerin varlığı gelmektedir. Atık suda bulunan bu yapışkan maddeler, kağıt makinesindeki devrelerde deposit oluşumuna sebebiyet verebilir. Bu durum kağıt kalitesini negatif olarak etkiler ve temizlik gerekliliğine bağlı yüksek üretim kayıplarına sebebiyet verebilir.

Kurita'nın bu durum için geliştirmiş olduğu yenilikçi ve patentli Gilufix® FT teknolojisinin yeni jenerasyon polimer yapısı  ile yapışkan maddelerin flotasyonu sağlanarak prosesten ya da kağıt yüzeyinden uzaklaştırılması sağlanır.

Gilufix® FT Teknolojisinin sunduğu avantajlar:

 • Sistem temizleme sürelerinde kısalma
 • Gıdaya uygunluk ( BfR XXXVI 'e göre )
 • CLP Yönetmeliklerine göre sınırlandırıcı değildir
 • Patentli kimyasaldır
 • FDA [& nbsp] Bölüm 176 uyarınca - Dolaylı Gıda katkı: Kağıt ve karton Bileşenleri

Avrupa'da, yapışkanların verdiği zararların sebep olduğu üretim kayıplarının 700 milyon Euro /yıl olduğu tahmin edilmektedir.

Kurita  Gilufix® FT teknolojisi günlük kapasiteyi arttırıp üretim kayıplarını önemli ölçüde azaltmaktadır.

Saha uzmanlarımızla iletişime geçerek Gilufix® FT teknolojisini keşfedebilirsiniz.

Gilunal® A

Borik asit dört yıl öncesine kadar çeşitli endüstriyel uygulamalarda yapıştırıcılar için vazgeçilmez bir katkı maddesi olarak kullanılmaktaydı.

Bor ve türevleri 2011 yılında ECHA tarafından CMR (Karsinojen, Mutajen, Reprotoksik) maddeler olarak SVHC (yüksek önem arz eden maddeler) aday listesine alındı, bu gelişme sonucunda oluklu mukavva, kâğıt boru ve benzeri sektörler büyük bir zorlukla karşı karşıya kaldı.

Nişastalı ve dekstrin tutkal formülasyonlarında bor içermeyen stabilize edici madde olarak sunulan GILUNAL® A ile Kurita kârlılığı güvence altına alarak klasik teknik prosedürlerin kullanımını sağlar.

Gilunal® A 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKIMIZ
Kurita uzun zamandır var olan bir endüstriyel soruna çözüm üretti:
Bor içermeyen dekstrin tutkallarda toksik olmayan alternatiflerin geliştirilmesi.


Gilunal® A yapıştırma yüzeylerini stabilite, reoloji ve  ıslanabilirliğini mükemmel bir şekilde kontrol eder.  Elde edilen yapıştırıcı karışım stabil kalır ve mükemmel işlenebilirliğini uzun süre korur.

Gilunal® A yüksek hızlı otomatik makinelerde üretilen oluklu mukavva sarımında ve kâğıt boruların üretiminde kullanılır ve granül ya da toz olarak karışımlara dispersiyonla veya mekanik karıştırmaya eklenerek istenen yapışma gücünün kolayca elde edilmesine olanak verir.

Gilunal®A – En son Teknolojiyle insan sağlına ve çevreye olumlu katkı sağlayan sürdürülebilir yapıştırma

Ekonomi, çevre ve sosyal sorumluluk birbirlerini etkileyen unsurlardır:

 • Gilunal® A kârlılığı ve üretim süreçlerini güvence altına alır.
 • Gilunal® A kullanımı güvenlidir ve yüksek miktarda üretilmektedir
 • Gilunal® A toksik değildir, sağlığa zararlı bor ürünlerinin yerine kullanılır

HydroBio® Advance

Tüm su sistemlerinde biyofilm oluşumunu tespit etmek için online izleme yöntemi

Su sistemlerinde Legionella gibi bakterilerin çoğalmasını önlemek için biyofilm kontrolü esastır. Mikrobiyolojik çoğalma kontrolünde biyofilm kalınlığının izlenmesi  büyük önem taşımaktadır.

Kurita biyofilm oluşumunu izlemek ve saptamak için yenilikçi bir online izleme yöntemi sunuyor:  HydroBio® Advance biyofilm tabakasının kalınlığını ve gelişimini 7/24 otomatik olarak izlemek üzere geliştirilmiştir. Bu yenilikçi yöntemde hem biyofilm kalınlığı hem de ısı transferi performansı son derece hassas bir biçimde ölçülmektedir.

HydroBio® Advance ile şartlandırma programınızı gerçek zamanlı olarak ayarlayabilir, doğru biyositi, doğru zamanda, doğru dozda verebilirsiniz.

Kurita HydroBio® Advance ile elde edilen gerçek zamanlı bilgileri kullanarak değişikliklere daha hızlı yanıt verebilir, su sistemlerinizin daha düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Başta soğutma sistemleri olmak üzere sudaki biyofilm oluşumları mikroorganizmalar için ideal koşulları sunar: Doğru sıcaklık, yüksek miktarda besin maddesi ve güneş ışığı: Biyofilm temizleme faaliyetleri her yıl endüstriye milyarlarca dolara mal olmaktadır:

 • Biyofilm ısı transferi performansını düşürür, enerji ihtiyacını artırır
 • Biyofilm sisteminizde korozyona neden olacak anaerobik bakteriler için uygun bir ortam sağlar
 • Biyofilmlerde Legionella gibi tehlikeli bakteriler üreyebilir

Bu yüzden su sistemlerinde Legionella gibi bakterilerin çoğalmasını önlemek için biyofilm kontrolü esastır. Biyofilm kalınlığının izlenmesi mikrobiyolojik çoğalma kontrolünde büyük önem taşır.

 

HydroBio® Advance genel işletme maliyetlerinde %50'ye varan tasarruf sağlar: 

 • Biyosit tüketiminin ve çevresel ayak izinin azaltılması

 • Bakım maliyetlerinin ve sistem duruşlarının azaltılması

 • Sistem performansında artış
 • Personelinizin sağlık ve güvenliğinin sağlanması

Ekipmanlar hakkında daha fazla bilgi:

 • Ekipman ve Mühendislik
 • Gilumat® Online İzleme

KuriLoc Kit

Legionella hastalığı 70’li yılların sonlarında yaşanan salgınların ardından keşfedilmiştir. Geçtiğimiz on yılda resmi merciler ve ülkeler konuyla ilgili yoğun çalışmalar yapmış ve mevzuatlarını yürürlüğe koymaya başlamıştır.  İspanya, Fransa, Hollanda, Almanya veya İngiltere gibi ülkelerde  tüm endüstriyel ve evsel su tedarik sistemlerinde ve uygulamalarında son kullanıcıya yönelik kesin kontrol şartları ve yasaları yürürlüktedir. Legionella ile ilgili doğrudan yasaların bulunmadığı ülkelerde bile uyulması gereken kurallar, normlar ya da yerine getirilmesi gerekli en iyi uygulama şartları bulunmaktadır.

Kurita, uzun vadeli projeleriyle Legionella kontrolü alanında rakiplerinden her zaman bir adım ileride gitmeyi başarmıştır. Uzmanlarımız sizin şartlarınıza ve tesisinize en uygun çözümü geliştirebilmektedir.

Lock konseptimizde Legionella kontrolü, izlenmesi ve mücadelesi için komple bir paket sunuyoruz:

 • Sertifikalı uzmanlar
 • Hızlı tespit yöntemleri
 • Aksiyon planı
 • İzleme
 • Teknolojiler ve Ürünler
 • Risk değerlendirmesi
 • Prosedür
 • Numune Alma ve Analiz
 • Temizlik ve Dezenfeksiyon
 • Eğitimler

Legionella kontrolünde en son yeniliklerden biri de hızlı KuriLoc Kit tespit yöntemidir.

KuriLoc Kiti numune alımından itibaren 3 saat içinde ilk sonuçları verir ve son derece spesifiktir.

Kendi cihazınızı satın alarak veya akredite laboratuvarlarımızın hizmetlerini kullanarak KuriLoc hızlı tespit sisteminin avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Sisteminiz için en iyi seçeneği belirlemek için Kurita uzmanınıza danışınız!

LEGIONELLA KONTROLÜNDE 1 NUMARALI ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Kuristuck Technology

In paint booth systems different parts from automotive, appliance, electronics, plastics and other industries are coated by using one or multiple layers of paints. The main goal of the paint booth treatment is to remove as much overspray paint as possible. Our Kuristuck technology meets this requirement by removing the overspray as dry sludge and it goes one step further than classic treatments performance.

The Kuristuck technology optimizes your paint booth operation by:

 • Reduction of blow down water: saving of water, drainage load and CO2 reduction
 • Cost effective disposal of the dry sludge leading to waste and CO2 reduction
 • Prevention of foaming, odor and corrosion
 • Environmental benefits due to reduced environmental impact

Innovative technology for detackification and coagulation for solvent and water based paints:

 • Solvent borne paints can be treated with Kuristuck B-200 and pH adjustment or a combination of Kuristuck B-800 and Kuristuck B-450.
 • Water borne paints can be treated with Kuristuck B-210 and pH adjustment or a combination of Kuristuck B-800 and Kuristuck B-450/B-456.
 • Kuristuck B-800 is a patent pending technology. It keeps durability of foam prevention without any pH adjustment and ensures non-sticky sludge that is not adhering to the system.

Comprehensive product range and tailor made treatment programs for paints for the purpose of:

 • Improved detackification 
 • Increased sludge recovery rate
 • Reduced cleaning frequency
 • Reduced water discharge
 • Smooth and safe plant operation
 • Total Cost of Ownership Reduction

Do you need support? Our qualified experts will be glad to advice you personally and individually.

Kuriverter® IK 110

Biyolojik kirlenme başta atık su geri kazanım tesisleri, deniz suyu desalinasyon tesisleri veya gıda sanayi gibi organik yükü yüksek proseslerdeki Ters Osmoz (RO) sistemlerinin karşı karşıya olduğu en kritik konulardan biridir. Kurita’nın bu ihtiyaca yönelik olarak geliştirdiği biyofilm kontrol ajanı Kuriverter® IK-110, tesisinizdeki ön arıtma sistemlerini ve membranlarınızı biyolojik etkilere karşı korur.

Mükemmel bir biyofilm kontrol ajanı olan Kuriverter® IK-110’un ham su tankına ilave edilmesi yeterlidir, tek bir ürünle bütün RO sisteminde biyolojik kirliliğe karşı koruma sağlanır.

Kuriverter® IK-110 kullanım ile su arıtma konsepti basitleşir, bu da temizlik işlemlerini, insan gücü ihtiyacını, kimyasal kullanımını ve sistem duruşlarını doğrudan azaltarak toplam işletme maliyetlerinin düşürülmesine imkan sağlar. Kuriverter® IK-110 kullanıldığında fark basınç düşüşü sağlanır ve akış kaybı ortadan kalkar ve tuz itimi iyileşir.

RO membran otopsileriyle kanıtlanan mükemmel sonuçlar, yeni biyofilm kontrol ajanımızın kullanımıyla RO membran üzerindeki biyolojik kirliliğinin önemli ölçüde azaltıldığını doğrulamaktadır.

Avantajları:

 • Eşsiz ve Patentli Teknoloji
 • NSF sertifikalı
 • Membrandaki fark basıncını azaltır
 • Pompalama için enerji tüketimini azaltır
 • Ürün suyu akışını arttırır ve akışı korur
 • Yerinde temizleme işlemlerinin sıklığını azaltır
 • Toplam işletme maliyetini azaltır

Kuriverter IK-110 ile uygulanacak yeni şartlandırma, mikroorganizmaların RO membran yüzeyine yapışmasının önlenmesini ve yapışmış mikroorganizma ve metabolik ürün katmanlarının etkin bir biçimde sökülmesini sağlar.

Yeni balçık kontrol maddesi, kirli besleme suyu ve yetersiz ön arıtma sistemleri gibi sorunların olduğu en zorlu proseslerde bile ek yatırım gerektirmeden problem çözme kabiliyetini korumaktadır.

Kuriverter® RC

Günlük hayatta kullanılan küçük ölçekli içme suyu arıtıcılardan her gün endüstriyel prosesler için binlerce m³ su üreten, tekrar kullanılmak üzere kirli su arıtan ünitelere ve deniz suyundan içme ve tarımsal kullanım için saf su üreten devasa boyutlu desalinasyon tesislerine kadar ters osmoz membran teknolojilerinin kullanıldığı uygulamalar her an her yerde hayatımızın içindedir. Bu teknolojilerde kullanılan membranlar kireç oluşumu, biyolojik kirlenme, fiziksel stresler ve kimyasal hasar gibi birçok problemle karşı karşıyadır. Bu sorunların birçoğu için ön şartlandırma, antiskalantlar, dispersanlar, biyositler ve daha iyi işletme prosedürleri gibi önleyici çözümler geliştirdik. Ancak kimyasal hasar sonucu tuz kaçırmaya başlayan membranların mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir, bu da yüksek maliyetlere ve üretim kaybına neden olmaktadır.

Ama artık bir alternatif var; Kurita tarafından geliştirilen KURIVERTER RC® teknolojisi. Membranları yenileyen ve tuz itim kabiliyetini geri kazandıran bu teknolojimiz membran değişimlerini uygun bütçe sağlanana ve uygun bir fırsat bulunana kadar erteleme olanağı verir. KURIVERTER RC® teknolojisi değiştirme maliyetlerine kıyasla çok daha hesaplı bir CIP (yerinde temizleme) işlemidir.

KURIVERTER RC® teknolojisinin avantajları

 • FDA ve NSF onaylı güvenli bileşenler
 • Basit bir CIP prosedürüdür 
 • Ürün suyu kalitesini anında yükselten çözüm 
 • Membran değişimine kıyasla çok daha düşük maliyetli
 • Membran değişimlerinin planlanabilmesine ve düzgün şekilde bütçe hazırlanmasına imkan sağlar.

KURIVERTER RC® Teknolojisi, membran tesisi operatörlerine riskleri azaltma ve tesis performansını yükseltme fırsatı sunan bir araçtır.

Membran tesisleri sıralı işleyen proses adımları şeklinde kurulmuştur ve verimli bir işletim için her adımda belli koşulların sağlanması gereklidir, bir adımdaki kontrolde yetersizlik devamındaki adımlarda da sorunlara yol açmaktadır. 60 yılı aşkın tecrübesiyle Kurita, bu işlem adımlarının her biri için tesis ömrünü uzatacak ve toplam işletme maliyetini düşürecek çözümler sunmaktadır.

KURIVERTER RC® bileşenleri insan tüketimine yönelik FDA gıda sınıfı kimyasalları şartlarına tam uyumludur.

KURIVERTER RC® teknolojisi içme suyu üreten membran tesisleri için NSF / ANSI 60 onaylıdır.

NT Technology

Biyolojik kirlenme açık su soğutma sistemlerinin verimli çalışmasında büyük bir sorundur. Bakteriler tarafından oluşturulan sümüksü yapı çok hızlı bir şekilde eşanjörlerin, boru hatlarının ve kule temas yüzeylerinin üzerinde güçlü ve stabilize bir biyofilm oluşturup, aşağıdaki istenmeyen durumlara sebep olabilir;

 • Birkaç günde çok hızlı gelişme,
 • Kalsiyum Karbonat birikintisinden 3-5 kat daha düşük ısı transfer katsayısı,
 • Boruları, kule yüzeylerini, eşanjörleri ve ekipmanları tıkayan yüksek hacim,
 • (MIC) Mikrobiyal korozyon ,
 • Legionelle gelişimi için uygun ortam oluşturma.

Biyotıkanma ve biofilmleri gidermek için geleneksel olarak biyosit ve biyo-dağıtıcı kombinasyonları kullanılıyor. Kurita’nın yenilikçi alternatifi NT Teknolojisi; yüksek oksitleyici-hapsetme özelliğiyle hiçbir oksitleme karakteristiği olmayan bir molekül oluşturan yüksek stabilize bir oksidan biositi!

 

Bu teknoloji ne sağlıyor?

NT Technology

NT teknoloji aşağıdaki şekillerde mevcut:

 • Kurita NT 7470: Tamamıyla formüle edilmiş ve kullanıma hazır
 • Tesis içi Kurita NT Stabilizer; sodyum hipokloritin standart biyosit olarak kullanıldığı sistemlerde kullanılacak ön-karışım çözeltisi

Kurita NT teknoloji ürünlerini Hydrobio® Advance online izleme ünitesiyle birlikte kullanmanızı tasviye ediyoruz. Bu iki yeniliğin beraber kullanılması sistem koşullarına göre tam bir sistem kontrolü ve dozaj optimizasyonunu garanti eder.

Ekipmanlar hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilir siniz. :

 • Ekipman ve Mühendislik Hizmetleri
 • Gilumat® Online İzleme

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

S.sensing CS

Kurita'nın S.sensing CS teknolojisi, atık su arıtma ürünlerinin ürün dozajını kontrol etmek için yenilikçi bir yöntem sunmaktadır. Bu son teknoloji sistem, lazer tabanlı bir teknoloji kullanıyor ve sedimantasyon havzasının girişinde floklar arasındaki bulanıklığın yerinde ölçülmesini sağlıyor.

Bu teknolojiyi kullanan S.sensing CS, flok oluşmasını ve flokların çöktürme havzasına yerleşmesini beklemeden, birincil koagülantların dozajını ayarlamaya izin verir.

S.sensing CS sedimantasyon havzasının girişinde ölçme yaparken, koagülant dozajını sedimantasyon havzasının girişindeki gerçek su kalitesine göre düzeltebilir. Su kalitesi veya miktarı değişiyorsa, ürün dozu berraklaşan suyun sedimantasyon havzasını terk etmesinden 1-2 saat sonra değil, hemen ayarlanacaktır.

S.sensing CS çeşitli avantajlar sunar:

• Koagülant dozajının optimizasyonu

• Dozaj aşımı yoktur

• Ürünün doğru zamanda doğru miktarını dozajlama avantajı

• Arıtılmış suyun istikrarlı kalitesi

• pH kontrolünde maliyetin düşürülmesi

• Çamur miktarının azaltılması, dolayısıyla çamur bertaraf maliyeti önemli ölçüde azaltılır

• Su arıtma operasyonunda iş gücü tasarrufu

• Toplam maliyet düşürme

Sürekli izleme sayesinde S.sensing CS aynı zamanda optimum bir dozaj ve düzgün ve istikrarlı bir tesis çalışması sağlar.

S.sensing Matrix System

S.sensing MX özellikle soğutma suyu uygulamaları için tasarlanmış yeni bir modüler analizördür.

Modüler sistem, farklı kontrolör ve analizörler, S.sensing MX uygulamasını hemen hemen her türlü su şartlandırmasına uygulamaya izin verir. Modüllerin seçiminde gerçek ihtiyaçları temel alırız. Ürünün aktif kontrolü ve KPI'lerin (Anahtar Performans Göstergeleri) ölçümü için kullanılabilen modüller ve analizörler bulunmaktadır. Bu nedenle S.sensing MX, su şartlandırmanın başarısını kontrol etmek için çift güvenlik sağlar.

S.sensing MX, üç ana ögeden oluşur:

 • Su Hattı Paneli,
 • Kontrolör Serisi, 
 • Analizör Modülleri

Bu ögelerden her biri, S.sensing MX ‘i olabildiğince evrensel hale getirmek üzere tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda, modern soğutma suyu izleme ve veri iletişiminin ihtiyaçlarına uyması için gerekli olduğu kadar spesifik olmaktadır.

S.sensing MX, enerji ve kaynaklardan tasarruf etmeye yardımcı olan mevcut en iyi teknolojiyi içerektir.

S.sensing MX platformu gelecek sistemlerin temeli olarak kalırken, tek modüller kolayca değiştirilebilir veya ihtiyaç duyulduğunda eklenebilir.

Aşağıdaki video, ürün dozajının kontrolünde ve soğutma suyu uygulamalarında anahtar performans göstergelerinin nasıl başarıyla izlendiğini göstermektedir. 

S.sensing MX, Kurita tarafından geliştirilmiş yenilikçi ve özelleştirilmiş izleme sistemi;

• Bir Ekran, Bir Su Hattı, Bir Kablo
• Kolay ve ekonomik modüler yapı
• Tesis koşullarının ve KPI’lerin güvenilir ölçümü
• Ürün dozajı ve kontrolü için kombine çözümler
• Sorunsuz tesis çalışması
• Toplam Operasyon Maliyetinin Azaltılması

Desteğe mi ihtiyacınız var?

Kalifiye uzmanlarımız kişisel ve bireysel olarak size tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyacaklardır.