Su Şartlandırma

Kurita her türlü su sisteminin şartlandırılması için ihtiyaca özel tasarlanmış çözümler sunmaktadır. Bir uygulama seçiniz.

Kazan Suyu ve Isıtma Sistemleri

Hemen hemen tüm sanayi kollarında farklı amaçlar için buhar üretimi gereklidir, örneğin proses, ısıtma veya elektrik üretimi gibi. Kazan sisteminde en yüksek verime ulaşmak için doğru bir kazan suyu şartlandırması esastır. Kireç ve birikinti oluşumu, korozyon, noktasal aşırı ısınmalar ve buhara taşınma kazanlarda sorun oluşmasına neden olur, bu da işletme güvenliğini azaltırken muazzam ekonomik zararlara yol açabilir. Kurita, besi suyu depoları, kazanlar, buhar ve kondens sistemleri gibi kazan sistemlerinin tüm kısımlarında kireç ve birikinti oluşumunu ve korozyonu önlemeye yönelik yenilikçi teknolojiler sunmaktadır.

Kurita son derece geniş bir uygulama yelpazesi için eksiksiz şartlandırma programları sunmaktadır:

 • Buhar üretim kazanları
 • Kapalı devre su sistemleri
 • Sanayi ve bölgesel ısıtma sistemleri

Kurita’nın sunduğu uzmanlık ürünleri nelerdir?

 • Cetamine®: Kazan sistemlerinde korozyonu, kireç ve birikinti oluşumunu önlemek amacıyla kullanılan film yapıcı amin esaslı yenilikçi ve kapsamlı bir teknoloji olup koşer üretimi için de özel uygulamalara sahiptir.
 • Ferrolix®: Her türlü kazanı korumak ve kazan sistemlerinde korozyonu, kireç ve birikinti oluşumunu önlemek için tasarlanmış klasik su şartlandırma programlarıdır. Ürünler tek bileşenli formlarda kullanılabileceği gibi hepsi bir arada kombinasyonlar şeklinde de kullanılabilir.
 • Kurinpower A-6060: Toksisitesi nedeniyle artık kullanılmasına izin verilmeyen hidrazinin yerini almak üzere formüle edilmiş toksik olmayan oksijen tutucu.

Neden Kurita ?

 • Malzemelerin hasar görmesini önler.
 • Lokalize aşırı ısınma olmadan optimal ısı transferi sağlar.
 • Olası sistem duruşlarını en aza indirir.
 • Aşırı ısınmayı ve olası buhara taşınma durumunda türbin kanatları üzerinde kireç ve birikinti oluşumu riskini önler.
 • Sistemlerinizin ömrünü uzatır

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Cetamine Teknolojisi

Cetamine® Teknolojisi kazan suyu şartlandırması için kapsamlı ve yenilikçi bir teknolojidir. Sistemin her noktasında metal yüzeylerde adsorbe edilen hidrofobik bir amin filmi tabakası oluşturulması esasına dayanan bu teknolojiyle su ve metal arasında ısı transferini etkilemeyen sürekli bir bariyer oluşturularak korozyon önlenir.

CETAMINE® Şartlandırması alanındaki en son standarttır ve tek bir ürünle tüm sisteminizi kontrol etmek için kolay bir yol sunar.

Oksijen Tutucular.

Kazan suyunda çok az bile olsa çözünmüş oksijen bulunması su besleme hatlarında, kazanda, buhar ve kondensat sistemlerinde korozyona neden olabilir. Sadece mekanik hava gidermeyle bu oksijenin tam olarak giderilmesi mümkün değildir. Kurita, çözünmüş oksijeni uçucu ve uçucu olmayan oksijen tutucular uygulayarak etkin bir biçimde gidermektedir, bu kimyasalların bir kısmı gıda endüstrisi için de uygundur.

Kireç Önleyiciler/ Kazanlarda Kireç ve Birikinti Oluşumunun Önlenmesi.

Kazanlarda ve özellikle ısıtma borularında kireç ve birikinti oluşumu kazanların verimliliğini azaltır ve güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturur. İnce kalsiyum karbonat tabakaları ya da diğer minerallerden kaynaklanan birikinti katmanları ısıtma borularındaki ısı transferini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bunun sonucunda buhar üretimi için çok daha yüksek enerji tüketilir veya elde edilen buhar miktarı sistemin devamındaki donanımlar ve buhar kullanan ekipmanlar için yeterli gelmez. Daha kalın mineral bazlı kireç ve birikinti tabakalarının oluşumu deformasyon veya aşırı ısınma nedeniyle boruların patlamasına neden olabilir, bu da personel için son derece tehlikeli bir durumdur.

Kurita, fosfat ve polimer esaslı kireç inhibitörleri kullanmaktadır. Sudaki kireç ve birikinti oluşturma potansiyeli bulunan iyonlar bağlanır, disperse edilir ve blöf akımıyla kazandan uzaklaştırılır. Bu etki sayesinde kazanda ve ısıtma borularında kireç ve birikinti oluşumu önlenir.

Besi Suyu, Buhar ve Kondensat Alkalizasyonu.

Kazan sonrasındaki ekipmanlarda korozyon ağırlıklı olarak kondensteki CO2 (karbondioksit) nedeniyle oluşur. Sıvı fazda CO2 karbonik asit oluşturur, bu da çözünerek kondensteki pH değerini düşürür sonucunda da korozyon oluşur. 
Kurita, buhar ve kondens hatlarında bu yolla oluşan korozyonu önlemek için düşük, orta ve yüksek basınçlı kazanlarda kullanıma uygun geniş bir nötrleştirici aminler yelpazesinin yanı sıra oluşan karbonik asidi buhar ve kondens sisteminin herhangi bir noktasında nötralize edebilen çok bileşenli ürünler de sunmaktadır. Deneyimimiz ve uzman kadromuzla ihtiyaçlarınıza özel tasarlanmış çözümler geliştirmekteyiz. İşletmeye özel danışmanlık hizmetlerimizi de memnuniyetle sunmaktayız.

Soğutma ve Proses Suyu

Tüm su soğutmalı proseslerde optimal bir ısı transferi en önemli noktadır. Kireç ve birikinti oluşumu, korozyon ve biyolojik kirlenme ısı transferini olumsuz etkiler. Bu nedenle Kurita soğutma suyu ve proses suyu sistemleri için kireç ve birikinti önleyicilerin, korozyon inhibitörlerinin ve biyositlerin kombine olarak kullanıldığı özelleştirilmiş çözümler geliştirmektedir.

Kurita’nın kendini kanıtlamış şartlandırma konseptlerinde kimyasalların tedariği ve sisteme özel dozajlanmasının yanı sıra hizmetlerimizden memnuniyetle yararlanan müşterilerimize sürekli destek sunulması da yer almaktadır. Kurita’nın kapsamlı araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde ürünlerimiz en son teknolojik gereksinimlerle uyumludur. Kurita soğutma suyu sistemlerinde ekonomik yönün yanında çevre dostu bir şartlandırma yapılabilmesine de özel bir önem vermektedir: AOX içermeyen biyositler ve ozon teknolojisinin yanı sıra fosfat içermeyen şartlandırma konseptlerinin tamamı Kurita tarafından sunulmaktadır. Kurita’nın tüm dünyada sadece 30 kuruluşun olduğu NAI endeksinde (Doğa Endeksi) on yıldır olmasının son derece haklı gerekçeleri vardır.

Kurita hangi tür sistemler için ürünler üretiyor?

 • Tek geçişli sistemler
 • Açık soğutma sistemleri / Soğutma kuleleri
 • Kapalı soğutma devreleri
 • Havalandırma sistemleri
 • Isıtma sistemleri ve yağmurlama devreleri
 • Her türlü proses suyu

Kurita ne tür ürünler sunuyor?

 • Açık soğutma sistemleri için kireç ve korozyon inhibitörleri: Ferrofos® , Aktiphos®
 • Kapalı ve yarı kapalı soğutma sistemleri için kireç ve korozyon inhibitörleri: Kurilex / Korrodex®
 • Dispersanlar ve biyolojik dispersanlar: Turbodispin®
 • Mikro organizmaların (bakteri, mantar ve yosunlar) etkin şekilde kontrolü için biyositler *: Ferrocid®
 • Taze besleme suyu şartlandırması için flokülantlar: Kurifloc / Gilufloc®

Neden Kurita?

 • Boru ve pompaların tıkanmasını önler.
 • Optimum ısı transferi sağlar.
 • Ekipman arızalarını önler.
 • Sistem duruşlarını önler.
 • Operasyonel bakım sıklığının azaltılmasını sağlar.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Korozyon İnhibitörleri.

Açık ve kapalı soğutma suyu sistemlerinde korozyon, ekipmanlarda ciddi hasarlara neden olur, ekipmanların ömrünü ve verimliliğini azaltır. Kurita’nın etkin korozyon inhibitörleriyle bu tip hasarlar önlenir, boru ve eşanjörlerin yenilenmesinin getireceği maliyetler ortadan kalkar ve onarım ve enerji giderleri azalır.

Kurita açık ve kapalı soğutma suyu sistemleri için korozyon inhibitörleri sunmaktadır. Ayrıca, soğutma suyunun türüne bağlı olarak uygun korozyon önleyici  belirlenmesini de üstlenmekteyiz. Mükemmel bir korozyon önleme yalnızca doğru korozyon inhibitörü seçimini değil aynı zamanda tüm ilgili su parametrelerinin kontrolünü de kapsar. Kurita’nın mükemmel hassasiyetle oluşturulmuş şartlandırma konseptleri ve verimli izleme sistemleri tesisinizin her noktasında optimum şartlandırma sağlar.

Klasik korozyon inhibisyonunun yanı sıra pitting, depozit altı korozyonu ve mikro-biyolojik korozyonu (MIC) kontrol etmeye yönelik ürünler de sunmaktayız. Bu korozyon tipleri patentli polimerler, biyosidler ve biyodispersantların korozyon inhibitörlerimiz ile beraber kullanılması ile önlenmektedir.

Uyguladığımız şartlandırmanın başarısını en son teknolojilerle online olarak kontrol ediyoruz. Geleneksel korozyon kuponlarını kullanmanın yanında Kurita, korozyon hızını ve pitting potansiyelini de sürekli olarak izlemektedir. Sürekli kontrol, korozyon hızlarının artması durumunda hızlı bir müdahale yapılmasına olanak sağlar. Kurita, ayrıca korozyonun temel nedenlerini bulmak ve ortadan kaldırmak için korozyon hasarlarını da analiz etmektedir.

Kireç ve Depozit Oluşumunun Önlenmesi.

Kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat, çamur birikintileri ve diğer malzemelerden kaynaklanan depozit oluşumu açık ve kapalı soğutma suyu sistemlerinin verimini düşürür. Soğutma performansının düşmesi zaman alan ve masraflı temizlik işlemlerini gerektirir. Mineral ve diğer katılardan kaynaklanan kireçlenmeyi ve depozit oluşumunu önlemek için Kurita fosfonatlar, polifosfatlar ve özel polimerlerin kullanıldığı geniş bir inhibitörler serisi sunmaktadır.

Kurita ürünlerinin temel avantajlarından biri demir ve diğer katılar üzerindeki olağanüstü dispersif etkisidir. Bu yolla mineral kaynaklı kireçlenme ve depozit oluşumu tamamen önlenir ve ısı değiştiricide engelsiz bir ısı transferi sağlanır. Ürünlerimiz depozit altı korozyon oluşumu riskini de ortadan kaldırır.

Genellikle kısıtlayıcı nitelikte olan deşarj mevzuatlarına da uygun ürünler sunan Kurita, ayrıca yüksek sertlik, yüksek pH ve yüksek sıcaklıklarda, soğutma sularında dahi kireç ve depozit oluşumunu tamamen önleyen fosfatsız ürünler de sunmaktadır.

Kimyasal soğutma suyu şartlandırma yanında Kurita besi suyu şartlandırması ve yan akım filtrelemesinin tasarımı ve verimli bir şekilde kullanımı için gerekli uzmanlığa da sahiptir.

 

Mikroorganizmaların Kontrolü.

Biyofilm ve biyolojik birikinti oluşumu açık ve kapalı soğutma suyu sistemlerini son derece olumsuz etkiler. Isı transferini azaltan biyofilm tabakası soğutma performansını düşürür, mikrobiyolojik kaynaklı korozyon (MIC) riskini artırır. Korozyonun bu formu hızla kritik hasarlara yol açabilir ve tesisin durmasına kadar varabilecek ciddi sorunlara yol açar.

Başta legionella olmak üzere soğutma suyundaki patojenik mikroorganizmalar son yıllarda halk sağlığı açısından da önemle üzerinde durulan problemler haline gelmiştir. Soğutma suyunda yüksek konsantrasyonlarda bulunan legionella, lejyoner hastalığı ve Pontiac ateşi gibi hastalıklara neden olarak insanlar için büyük tehlike teşkil etmektedir. Bu tip potansiyel sağlık sorunlarının yaşandığı hallerde ekipmanın ve hatta bütün tesisin kapatılması riski doğmaktadır.

Kurita, biyofilm oluşumunu ve biyolojik kirliliği önlemek için oksitleyici ve oksitleyici olmayan biyositlerin yer aldığı çok zengin bir ürün serisine sahiptir. Kurita olarak klasik ürünlerin yanı sıra ozon, hidrojen peroksit ve klor dioksit gibi çevreye duyarlı alternatiflerin üzerinde de özellikle durmaktayız. Biyolojik birikmeleri önlemek ve temizlemek için ek olarak biyodispersantların kullanımı özellikle yüksek biyolojik kirlenme potansiyeli olan sistemlerde başarılıdır.

* Dikkat: Biyositler güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmalıdır. Kullanmadan önce etiket ve ürün bilgileri mutlaka okunmalıdır.

Deneyimimiz ve uzman kadromuzla ihtiyaçlarınıza özel tasarlanmış çözümler geliştirmekteyiz. İşletmeye özel danışmanlık hizmetlerimizi de memnuniyetle sunmaktayız.

Ters Osmoz Sistemleriyle Membran Şartlandırma

Membran üniteleri günümüzde ön arıtmayla su hazırlanmasında yaygın şekilde kullanılmaktadır ve yüksek saflıkta su üretiminde en önemli teknolojilerden biri haline gelmektedir. Ancak bu ünitelerde kireç ve birikinti oluşumu ve kirlenme riski yüksektir bu nedenle membran teknolojisi sık sık bakım ve duruşlar gerektirmekte ve yüksek işletme maliyeti gibi kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Şartlandırma programlarımız özellikle ters osmoz, ultra ve nanofiltrasyon için tasarlanmış olup membran ünitelerinde kireç ve birikinti oluşumu ve kirlenmeye karşı önleyici kontrol sağlamaktadır. Ana hedefimiz bu tesislerin çevre dostu ve ekonomik çalıştırılmasını sağlamaktır. Enerjinin verimli kullanımının yanı sıra değerli su kaynaklarının korunmasına da özel bir dikkat gösterilmektedir. Kurita, tesislerde optimal maliyetli bir işletim ve maksimum operasyonel güvenilirlik elde etmek için verimli ve etkili bir şartlandırma konsepti geliştirmiştir.

Membran üniteleri çeşitli endüstri kollarında kullanılmaktadır:

 • Yüzey teknolojileri (kesme yağları, işleme yağları, emülsiyonlar, kataforez banyosu, fosfat banyosu, boya, temizleme banyosu)
 • Deniz suyunun desalinasyonu
 • Atık su
 • Kazan besi suyu hazırlama
 • Biyoteknoloji
 • İlaç endüstrisi

Kurita ne tür ürünler sunuyor?

 • Kuriverter / Osmotech® ve Kurifloat: Membran şartlandırması için temizleyici, antiskalant (kireç önleyici) ve dispersant serisi
 • Kuriverter IK 110: Biyofilm uzaklaştırma
 • Kuriverter RC: Hasarlı membranları yenileme konsepti
 • Ferrocid®: Membranlarla uyumlu biyosit* serisi

 

Neden Kurita?

Çözümlerimiz depozit ve kireç birikimini önlerken temizleme sıklığını ve duruş süresini azaltarak maliyet tasarrufu elde etmenize yardımcı olur. Sadece kimyasalları tedarik etmekle kalmayıp 65 yılı aşkın deneyimimizle sizin için en avantajlı prosedürleri de tasarlayabilme kabiliyetimiz asıl gücümüzdür.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Antiskalantlar.

Tesisin operasyonel performansının düzenli olarak izlenmesi ve düzenli bakım sorunsuz bir işletim için temel şarttır. Daha da önemlisi membranların, ömrünün en üst düzeye çıkarılması ve gereksiz ve istenmeyen duruşların önlenmesi için kireç ve birikinti oluşumuna ve kirlenmeye karşı korunması gereklidir. Her uygulama ve besleme suyu kalitesi için en uygun antiskalantları seçiyoruz.

Kurita antiskalantları çok farklı maddeler için mükemmel inhibisyon etkisine sahiptir:

 • Kolloidler ve askıda katılar 
 • Demir ve mangan
 • Kalsiyum karbonat
 • Kalsiyum sülfat
 • Stronsiyum sülfat
 • Baryum sülfat
 • Silikat

Ürün portföyümüzde NSF sertifikalı antiskalantlar da bulunmaktadır.

Biyositler.

Besleme suyundaki biyolojik, organik ve inorganik kirleticiler membran yüzeyinde birikecektir. Besleme suyundaki safsızlıkların membran yüzeyinde oluşturduğu birikmelere genel olarak "kirlenme/fouling" denir. Membran yüzeyinde mikroorganizmaların adsorpsiyonuyla oluşan birikimlere ise "biyolojik kirlilik/biofouling" adı verilir. Mikroorganizmaların üstel bir hızla üreyebilmesi ve membran yüzeyini tamamen kaplaması riski nedeniyle biyolojik kirlenme özellikle dikkat edilmesi gereken bir problemdir. Bunun sonucunda tesisin verimliliği önemli ölçüde düşer, membranda onarılamaz hasarlar oluşabilir.

Biyolojik kirlenme sürecini etkin bir biçimde önlemek için günlük biyosit ve biyolojik kirlenme kontrol ürünlerinin eklenmesi gereklidir ve tavsiye edilir. Kurita, ters osmoz sistemlerinin ekonomik çalışmasına katkıda bulunacak özel biyosidler * geliştirmiştir. Teknolojimizin en dikkat çekici üstünlükleri:

 • Düşük dozaj
 • Mevcut biyofilmi uzaklaştırma
 • Mikroorganizma direncinin önlenmesi

Ön Şartlandırma.

Besleme suyuna etkin bir ön şartlandırma yapılarak tesisin stres yükü olabildiğince düşürülmelidir. Ham su kalitesine bağlı olarak koagülasyon, flokülasyon, sedimantasyon, filtrasyon gibi ön arıtma işlemleri kullanılabilir.

Kurita, bu şartlandırma aşamalarına yönelik zengin ve derin bir uzmanlığın yanı sıra özel olarak tasarlanmış gelişmiş ve yenilikçi ürünler de sunmaktadır. Örneğin SDI ölçümleri gibi çeşitli analitik yöntemlerle laboratuvar testleri yapılarak doğru ürünler seçilebilir.

Temizleme.

Etkili bir ön şartlandırma ters osmoz tesislerinin düzgün çalışması için temel bir gerekliliktir. Ancak, ön şartlandırma membranların performansını azaltan kirlenmelere ve kireç ve birikinti oluşumlarına tamamen engel olamaz. Bu da, üretilen suyun kalitesini azaltırken, tesisin enerji ihtiyacını ciddi şekilde arttırır. Bu performans kaybının temelinde kolloidal ve mikrobiyolojik birikintilerin yanı sıra metal hidroksitlerden kaynaklanan depozit oluşumu da yatmaktadır. Ayrıca CaCO3, CaSO4, SiO2, BaSO4 ve CaF2 birikintileri de ürün suyu verimini azaltır.

Bu yüzden membranların düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. Özel gereksinimler, doğru temizlik işlemi için ihtiyaca özel tasarlanmış çözümleri gerektirir. Kurita, doğru bir temizleme prosedürü geliştirmek amacıyla çeşitli ön incelemeler gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki hususlar özel önem taşımaktadır:

 • Membran otopsisi
 • Performans testleri
 • Su Analizleri
 • Saflaştırma testleri
 • Depozit analizi

Danışmanlık ve Servis Hizmetleri.

RO (ters osmoz) sistemlerinin tasarımının ve çalışmasının iyi anlaşılması başarılı bir şartlandırma konseptinin temelini oluşturur. Bu prensip doğrultusunda bilimsel araştırma laboratuvarlarımızda aşağıdaki incelemeler yapılmaktadır:

 • Depozit ve su analizleri 
 • Membran otopsisi
 • Yatay membran testleri
 • Temizleme testleri
 • Mikroskobik incelemeler
 • Yüzey analizleri

Bu kapsamlı ön incelemelerle tesisin ekonomik ve çevre dostu bir şekilde işletilmesi için gereken en uygun biyositlerin, antiskalantların ve temizlik kimyasallarının seçilmesi mümkündür.

* Dikkat: Biyositler güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmalıdır. Kullanmadan önce etiket ve ürün bilgileri mutlaka okunmalıdır.

Deneyimimiz ve uzman kadromuzla ihtiyaçlarınıza özel tasarlanmış çözümler geliştirmekteyiz. İşletmeye özel danışmanlık hizmetlerimizi de memnuniyetle sunmaktayız.

Atık Su

Kurita, su kalitesini artırmak ve mevzuatlara uygun ve çevreye saygılı atık su arıtımı için ürünler ve çözümler geliştirmektedir. Günümüzde giderek artan çevre duyarlılığı ve mevzuat sınırlamaları nedeniyle su kullanan birçok endüstriyel işletme atık su arıtma tesislerini de kurmuştur. Farklı Kurita teknolojileri, her tesisin kendi ihtiyaçlarına göre dikkatle adapte edilmekte ve bu sayede işletmedeki su kalitesini iyileştirip optimize ederek işletme maliyetlerini azaltmaktadır. İşletmelerinizde, suyun yeniden kullanım oranının iyileştirilmesi ve sizlerle yakın bir çalışma yürüterek deşarjların minimum düzeye indirilmesi ana hedeflerimizden biridir.

Kurita ne tür ürünler sunuyor?

Su Saflaştırma:

 • Kurifloc / Gilufloc®, Ferrofloc®: Organik veya karışık koagülantlar ve adsorbsiyon ajanları.
 • Kurifloc / Gilufloc®, Ferrocryl®: Geniş bir iyoniklik yelpazesi sunan toz veya emülsiyon flokülantlar serisi.
 • Kurifloc / Gilufloc®, Ferrocryl®: Çamur susuzlaştırmaya yönelik özel ajanlar.
 • Ferrolin®: Organik emülsiyon kırıcılar.
 • HeMeX: Ağır metallerin giderimi

Biyolojik atık su arıtma:

 • Biotreat: Aktif çamur sistemlerinde kullanılan kimyasal preparatlar
 • Biobooster: Biyolojik sistemlerin sonraki adımlarda hiçbir yan etki olmadan rejenerasyonunu sağlayan kuru mikroorganizma ve besin serisi.

Temizlik – Yağ Susuzlaştırma:

 • Ferrolin®: Sudaki yağı minimum düzeye indirerek konsantre yağ miktarını azaltmak için

Temizlik - Köpük Önleyiciler:

 • Ferrolin®: Önleyici ve iyileştirici faaliyetler için zengin ürün serisi.

Temizlik - Koku kontrolü:

 • Kurita / Ferrosolf®: Gerçek kimyasal koku nötralizasyonu için özel ürünler.
 • Kurirazer: Koku kontrol aracı

Neden Kurita?

Farklı sektörlerdeki çok farklı tipteki atık suların arıtımında uzun yıllara dayanan bir deneyime sahibiz. Çözümlerimiz, mevzuata uyan ve çevreye saygılı bir tesis çalışması sağlarken aynı zamanda maliyetlerinizi de azaltma olanağı verir. Amacımız, çamur ve atık üretimiyle birlikte su tüketimini azaltırken şartlandırma proseslerinizi iyileştirmeye katkıda bulunmaktır. Mümkün olan tüm noktalarda sizinle birlikte suyun yeniden kullanımı olasılıklarını araştırmakta ve dolayısıyla suyla ilgili bütün alanları kontrol edebilmenizi hedeflemekteyiz.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Koagülantlar ve Flokülantlar

Endüstriyel proseslerden çıkan atık sularda çözülmüş ve çözülmemiş formlarda çeşitli kirletici maddeler bulunur. Atık sulardaki kirleticilerin kanalizasyon sistemine deşarj edilmelerinden önce limit değerlerin altına getirilebilmesi için filtreleme, sedimantasyon veya flotasyon gibi mekanik süreçler uygulanmalıdır.

Koagülantların ve flokülantların spesifik kullanımı askıda partiküllerin, katıların ve çamurun atık sudan ayrılmasını optimize eder, bu kimyasal katkılar olmadan yüzdürme veya sedimantasyon prosesleri ile bu kirleticiler sudan ayrıştırılamaz.

Kurita geniş bir toz ürün yelpazesinin yanında yağ emülsiyonu polimerleri, yağsız dispersiyon polimerleri ve su bazlı polimerler gibi alternatifler de sunmaktadır.

Emülsiyon Kırıcılar

Emülsiyonların parçalanması etkili bir atık su arıtma işleminin performansında çok önemli bir rol oynar. Atık sudan sadece yağ fazının ayrılması bile sorunsuz bir atık su arıtımı ve deşarjına imkân verir. Dahası, yağdaki su miktarı da azaltıldığında ayrılan yağın hacmi ve bertaraf maliyeti de önemli ölçüde azalacaktır. Bazı durumlarda yağ-su ayırma işlemi yüksek verimli, satılabilir kalitede yağ elde edilmesini sağlar.

Kurita’nın emülsiyon kırıcılarının kullanılması ve prosesinize özel uyarlamaları emülsiyon kırma sisteminizin verimliliğini artırır, bu da daha düşük maliyetle daha yüksek üretkenlik kazandırır.

Köpük Kesiciler

Köpük KesicilerEndüstriyel proseslerde köpük genellikle kaçınılmazdır ve birçok kök nedeni olabilir. Aşırı miktarda köpük sorunlara yol açabilir hatta işletme güvenliğini tehlikeye atabilir. Doğru köpük kesicinin kullanımıyla köpük söndürülür ve/veya oluşumu engellenir.

Mühendislerimiz, sahip olduğunuz ekipman ve proseslere adapte edilen doğru köpük kesicinin seçimi ve uygulanmasında tavsiyede bulunmaya hazırdır.

Koku Gidericiler

Birçok endüstriyel proseste ve atık su arıtma tesisleri, emülsiyon kırma tesisleri, depolama tankları ve bekletme tankı gibi atık su bulunan sistemlerde, atık sudaki çeşitli maddeler veya parçalanma ürünleri sonucu hoş olmayan kokular ortaya çıkar.

Kurita koku emiciler, kötü kokuları temizler, aşındırıcı hidrojen sülfit oluşumunu önler ve H2S kaynaklı var olan kötü kokuları dahi ortadan kaldırabilir.

Özelleştirilmiş Çözümler:

Atık su arıtma tesisleri, prosesleri etkileyen atık su kalitesi, üretim süreçleri, kirleticiler, tesis tasarımı gibi çok sayıda faktör olması nedeniyle özeldir: İhtiyaçlarınıza göre özel olarak uyarlanmış çözümler sunuyoruz. Atık su sorunlarını, su tüketiminin başından deşarj noktasına kadar her noktada etkili olan bütün faktörleri dikkate alarak inceliyoruz.

Deneyimimiz ve uzman kadromuzla ihtiyaçlarınıza özel tasarlanmış çözümler geliştirmekteyiz. İşletmeye özel danışmanlık hizmetlerimizi de memnuniyetle sunmaktayız.

Temizleme

Başta ısı eşanjörleri olmak üzere tüm su sistemlerindeki depozit ve kireç oluşumları ısı transferinin verimini önemli ölçüde düşürür ve soğutma kapasitesinin kaybına neden olur. Hiçbir su şartlandırması yapılmayan ya da yetersiz şartlandırma yapılan sistemlerin, uzun işletim sürelerinin sonrasında temizlenmesi gereklidir. Kurita, bu amaçla kireç ve depozit oluşumlarını, kir ve toprak birikintilerini, safsızlıkları temizlemek için asidik, alkali ve nötr temizleyiciler önermektedir.

Ferrolin®: kireç ve depozit oluşumlarının, metal oksitlerin, birikintilerin, yağ ve çamurun temizlenmesi için ürünler

Kurita size neler sunuyor?

 • Devre malzemeleri, mevcut zaman, mevcut teknik ekipman gibi belli sınır koşullarının ön incelemesi
 • Depozit oluşumlarının bileşimlerinin tam analizi.
 • Özelleştirilmiş temizlik prosedürlerinin uygulanması.
 • Su şartlandırmanın optimizasyonu için öneriler, örneğin su sistemlerinde korozyon ve depozit oluşumunun önlenmesi için sertlik stabilizasyonu veya korozyonu önleme ürünlerimizin kullanılması.

Neden Kurita?

Temizlik maddelerimiz kireç ve depozit temizliğinde optimum verimlilik sağlar:

 • Isı transferi performansındaki düşüşü önler.
 • Su akışını korur.
 • Biyolojik kirlenmeyi önler.
 • Korozyona karşı devreleri korur.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

İçme suyu

Kurita, içme suyu arıtımı için içme suyunun hazırlanmasında, taşınmasında ya da kullanımında karşılaşılabilecek her türlü sorunu önleme amacına yönelik özel ürünler geliştirmiştir. Teknolojilerimiz, belediyelerden özel binalara su temin eden her türlü tesiste (örneğin oteller, üniversiteler, hastaneler ve evlerde) her tülü koşulda kullanılabilir.

Kurita ne tür ürünler sunuyor?

Korozyon ve kireç inhibitörleri, sertlik stabilizatörleri

 • Metaqua®
 • Siliphos®
 • Entegrasyon Yöntemi

Dezenfektan

 • Ferrocid® 5280-S

Su hazırlama ve berraklaştırma

 • Kurifloc/Gilufloc®
 • Kuriverter/Osmotech®

Neden Kurita?

 • Kireç ve depozit oluşumunu ve bunun sonucunda boruların tıkanmasını önler
 • Korozyonu önleyerek boruların kırılmasını ve kahverengi su sızıntılarını önler 
 • ağlığa zararlı hiçbir yanı olmadığı kanıtlanmıştır 
 • Çok fonksiyonlu ürünleri kullanma imkânı: korozyon önleme- sertlik stabilizasyonu - dezenfektan
 • Legionella kontrolü
 • Yüksek kalite standartlarında kendi üretimimiz hammaddelerin kullanımı
 •  Avrupa içme suyu yönetmeliği gıda kalitesi şartlarının ve kısıtlamalarının karşılanmasının yanı sıra ulusal mevzuatlara (NSF) uygunluk

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

* Dikkat: Biyositler güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmalıdır. Kullanmadan önce etiket ve ürün bilgileri mutlaka okunmalıdır.

Yüzme Havuzu Suyu

Kurita, yüzme havuzlarında su şartlandırma için geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu ürünler uzun yıllardır kullanımda olup etkinliklerini kanıtlamıştır. Yüzme havuzu ürün yelpazemiz size kendi bakım programınızı seçme fırsatı verirken yüzme havuzunuzda insan sağlığına zararlı hiçbir madde kullanmadan hijyen sağlar.Yüzme havuzu sularının şartlandırması standartlara ve düzenlemelere tabidir. Bulunduğunuz yerdeki mevzuata uyum zorunludur. Yerel Kurita temsilcimiz bu konuda size destek sağlayacaktır.


Ferrodor®: Kurita’nın yüzme havuzu sularının şartlandırmasında kullanılan geniş ürün yelpazesi

Neden Kurita?

Yüzme havuzlarının eğlenceli kısmının yanında bir de sağlık yönü vardır. Kurita felsefesi, yüzme havuzu suyunda kalite, güvenlik ve çevreye saygı açısından gerekli tüm şartlara uyum sağlamaktadır.


Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Desteğe mi ihtiyacınız var?

Kalifiye uzmanlarımız kişisel ve bireysel olarak size tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyacaklardır.