Proses Şartlandırması

Kurita çeşitli prosesler için ihtiyaca özel tasarlanmış şartlandırma konseptleri ve kimyasalları sunmaktadır.

Bir uygulama seçiniz.

Petrokimya

Petrokimya tesisleri için en büyük problemlerden biri de kirlenme, korozyon ve köpük sorunlarından kaynaklanan operasyonel duruşlardır. Bu duruşlar işletme maliyetlerinin yükselmesine, iş güvenliğiyle ilgili ekstra risklerin oluşmasına yol açar. Özel şartlandırma programlarımız tesislerin arızasız çalışmasını sağlar ve toplam işletme maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılmasına katkıda bulunur.
Klasik yöntemlerden olan korozyon, kireç ve polimerizasyon inhibitörlerinin sürekli gelişiminin yanısıra Kurita son derece yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi üzerinde de durmaktadır,

 • Civa uzaklaştıma için tutucular
 • Proses suyu sistemleri için yenilikçi emülsiyon kırıcılar 
 • Daha etkili köpük kesiciler ve sıyırma kolonları 
 • Güvenli ve yüksek verimli temizleme ve gaz giderme katkıları gibi.

Deneyimimiz ve uzman kadromuzla ihtiyaçlarınıza özel tasarlanmış çözümler geliştirmekteyiz. İşletmeye özel danışmanlık hizmetlerimizi de memnuniyetle sunmaktayız.

Kraking Proseslerinde Kok İnhibisyonu

Katalitik koklaşma birçok durumda kraking fırınlarına yapılan beslemedeki nikel ve sodyumdan kaynaklanır. Kurita, kok inhibisyonu için etkili katkı maddeleri ve özel şartlandırma programları sunmaktadır. Bu kimyasallar istenmeyen karbon monoksit (CO) oluşumunu azaltır ve kraking fırınının ömrünü önemli ölçüde uzatır. Malzeme stresinin azaltılması ve kok temizleme sürelerinin kısaltılması kimyasal şartlandırma programlarımızın sağladığı diğer avantajlar arasındadır.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Korozyon İnhibitörleri

Petrokimya proseslerinde korozyon genellikle çok çeşitli şekillerde ortaya çıkar ve ekipmanlarda ciddi hasarlara neden olur.

Bu korozyon tipleri arasında aşağıdakiler sayılabilir:

 • Uniform korozyon
 • Çatlak (crevice) korozyonu
 • Pitting (çukurlaşma) 
 • Hidrojen Bağlı Korozyon (HIC)
 • Stres korozyon çatlakları (SCC)
 • Erozyon
 • Amalgam korozyonu (AHX’ler/ Sıvı metal kırılganlığı)

Korozyon, uygun korozyon önleyicilerin kullanılmasıyla önlenebilen ya da önemli ölçüde azaltılabilen bir elektrokimyasal süreçtir. Kurita, korozyon koruması için üretim tesislerinin özel gereksinimlerine uygun çok güçlü şartlandırma programları sunmaktadır. Sodyum kaynaklı stres korozyon çatlamalarını ve kraking fırınında kok oluşumunu önlemek için özel olarak sodyum içermeyen ürünler kullanmaktayız. Ham gaz akışı içinde oluşabilecek tehlikeli alaşım korozyonları özel cıva temizleyicilerin kullanımıyla engellenmektedir.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Köpük kesiciler

Petrokimya proseslerinde köpük oluşumu ciddi sorunlara neden olabilir. Seperasyon dramları, distilasyon kolonları, ekstraksiyon üniteleri, gaz ve sıvı temizleyiciler köpükten özellikle etkilenen donanımlardır. Petrokimya endüstrisinde en çok köpük oluşturan prosesler süspansiyon polimerizasyonları (örneğin PVC), su ve kostik şartlandırmanın yanı sıra bütadien geri kazanma ekipmanlarındaki ekstraktif distilasyon kolonlarıdır.

Kurita mevcut köpüklenmeyi anında yok eden ve yeni köpük oluşumunu engelleyen en yüksek verimli köpük kesicileri sunmaktadır. Birçok proses için silikonsuz köpük kesicilerimiz en uygun kullanımı sunmaktadır.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Emülsiyon Kırıcılar

Petrokimya proseslerinde hidrokarbonların sudan etkin bir biçimde ayrılması buhar sisteminin sorunsuz çalışması için bir ön koşuldur. Kurita’nın emülsiyon kırıcıları yağ ve su fazlarının hızlı bir şekilde ayrılmasını sağlar. Bu ayırma ile istenmeyen yağın taşınması önlenir ve prosesin devamındaki sıyırıcı kolonlarda ve buhar jeneratörlerinde kirlenme azalır.


Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Birikinti Önleyiciler

Birikinti oluşumu (fouling) petrokimya sektöründe birçok noktada görülür. Kirlenme, istenmeyen oksidasyon, polimerizasyon, sedimantasyon ve yoğuşma reaksiyonları sonucunda genellikle ham gaz kompresörlerinde, petrol fraksiyonu ve gaz ayırma ünitelerinde meydana gelir.

Şartlandırma konseptlerini sisteminize özel olarak adapte etmekte, yürütülen prosesleri ve ihtiyaçları dikkate alarak uygun ürünler kombine etmekteyiz:

 • Radikal yakalayıcılar 
 • Dispersantlar
 • Oksijen tutucular
 • Stabilizatörler
 • Antioksidanlar
 • Metal deaktivatörleri

Ham gaz sıkıştırmasında (etilen üretimi) kirlenme, kompresör performansını azaltır, titreşime neden olur ve makinenin durdurulması gereğini ortaya çıkarabilir. Kurita, uzun yıllara dayanan deneyimiyle özellikle ham gaz kompresörleri için başarıyla uygulanan ve sektörde yaygın olarak kullanılan bir şartlandırma konsepti geliştirmiştir. Kullanılan inhibitörler stabildir ve etilen ünitesinin soğuk kısmında zararlı nitratlı dienlerin oluşumuna neden olmaz.


Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Kostik Şartlandırması

Kostik sıyırıcılarda ki güçlü alkali koşullar aldol yoğunlaşması sonucu polimerlerin oluşumunu teşvik edebilir. Bu durum kostik sıyırıcıların kapasitesini büyük ölçüde düşürür. Bir sonraki kompresör etabında sodyum taşınması sık karşılaşılan bir durumdur ve prosesin devamındaki ünitelerde sorunlara yol açar.
Kurita aldol yoğunlaşmasını önleyen ve tipik kahverengi-kırmızı kir birikimini (kırmızı yağ) inhibe eden patentli bir konsept geliştirmiştir.


Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Temizlik ve Gaz Giderme Katkıları

Tesis duruşları sırasında planlanan temizlik ve bakım işlemleri için takvime ve programa uyulması son derece önemlidir. Metal yüzeylerin etkin bir biçimde temizlenmesinin yanında iş güvenliği de önemli bir önceliktir. Alt patlama eşiğinin (LEL) eliminasyonunun yanı sıra benzen, piroforik demir sülfür, hidrojen sülfür ve diğer gazların uzaklaştırılması kesinlikle gereklidir.


Kurita bu hedeflere güvenle ulaşmak için uygun temizleme ve gaz giderme katkıları sunmaktadır. Tankların ve distilasyon kolonlarının dekontaminasyon süresi tek temizleme adımında 8 - 12 saate kadar düşürülebilir. Yüksek atık su kirliliği durumlarında zaman alıcı buharla sıyırma işlemlerine gerek kalmaz. Biyobozunur bileşenler sayesinde çevreyi korur. Ayrıca, temizlik ve gaz giderme katkılarımızın işletmede çalışan personel için kullanımı kolay ve güvenlidir.


Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Rafineriler

Kirlenme ve korozyonun yanı sıra istenmeyen emülsiyon, köpük ve zehirli gaz oluşumları rafinerilerdeki operasyonları ve iş güvenliğini olumsuz etkileyebilir.

Kurita işletme istikrarını ve iş güvenliğini iyileştirmek için ihtiyaca uyarlanmış şartlandırma konseptleri sunmaktadır. Proses şartlandırmasında sahip olduğumuz onlarca yıllık deneyimle geliştirilen ürünlerimiz ve teknolojilerimiz ihtiyaçlarınıza göre adapte edilebilir ve toplam işletme maliyetinizi azaltır.

 • Emülsiyon kırıcılar 
 • Köpük Kesiciler
 • Korozyon inhibitörleri
 • Amonyum tuzlarının oluşumunun önlenmesi ve hattan temizlenmesi için patentli ACF teknolojisi
 • Kirlenme inhibitörleri
 • Tutucular
 • Yakıt katkı maddeleri
 • Temizlik ve gaz giderme katkıları 
 • Yüksek Sıcaklıkta Kararlı Tuzlar (HSS) Kontrol Teknolojileri

Ürünlerimiz ham petrol distilasyonu, vakum üniteleri, viskozite düşürücüler, gecikmeli koklaştırıcılar, hidroarıtıcılar (hydrotreaters), hidrokraking üniteleri, FCC üniteleri, reformerler, acı su sıyırıcılar, amin üniteleri ve tank çiftliklerinde kullanılmaktadır. Geleneksel ürün serilerinin sürekli iyileştirilmesinin yanı sıra yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine de özel önem vermekteyiz.


Deneyimimiz ve uzman kadromuzla ihtiyaçlarınıza özel tasarlanmış çözümler geliştirmekteyiz. İşletmeye özel danışmanlık hizmetlerimizi de memnuniyetle sunmaktayız.

Emülsiyon Kırıcılar

Tank çiftliklerinde depolanan işlemden geçirilmiş ham petrolde su ve çeşitli tuzlar bulunmaktadır. Ham petrol çoğu kez yüksek konsantrasyonda katılar da içermektedir (BS & W = tortu ve su). Bu tip ham petrollerin işlenmesi zordur. Bu safsızlıklar, tuzdan arındırma ünitesini zorlar, prosesin alt basamaklarında veya ısı değiştiricilerde kirlenmeye neden olur.

Ham petrole Kurita emülsiyon kırıcıların eklenmesiyle tank çiftliklerinde daha iyi bir su ve tuz giderme elde edilir. Altta biriken su ve tuzlar tankın tabanından uzaklaştırılır. Bu da doğal olarak prosesin devamındaki rafinasyon işlemlerinde birikinti ve korozyon oluşumu riskini azaltır.

Emülsiyon kırıcılarımız tuzdan arındırma ünitesindeki (desalter) emülsiyon kırma sürecini destekler ve ünitenin atık suyunda istenmeyen petrol taşınmasını önler. Tuzdan arındırılmış ham petrol hem daha az su hem de daha az tuz içerir.

Bunun sonucunda da petrol kazanımında düşük maliyetle daha yüksek karlılık elde edilirken korozyon ve kirlenme riski de azalır.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Köpük Kesiciler

Petrol rafinerilerinde köpük oluşumu ciddi bir sorundur ve önemli işletme arızalarına ve hasarlara yol açabilir. Köpüklenmeden en çok etkilenen üniteler aşağıdakilerdir:

 • Ham petrol distilasyon üniteleri
 • Vakum üniteleri
 • Bitüm üniteleri
 • Gecikmeli koklaştırma üniteleri
 • Hidrokraking üniteleri
 • Kostik yıkayıcı üniteleri
 • Acı su sıyırıcılar
 • Amin üniteleri

Kurita mevcut köpüklenmeyi anında yok eden ve yeni köpük oluşumunu engelleyen en yüksek verimli köpük kesicileri sunmaktadır. İlgili uygulamaya bağlı olarak Kurita farklı tipte köpük kesiciler sunmaktadır:

 • Yağsız bileşenler
 • Doğal yağlar
 • Mineral yağlar
 • Silikonlu veya silikonsuz aktif maddeler
 • Polidimetilsiloksan (PDMS)

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Korozyon İnhibitörleri

HCI, H2S, NH4Cl, NH4HS, CO2 ve organik asitler gibi aşındırıcı bileşenler proses ekipmanlarında hasara yol açar. Rafinerilerde karşılaşılan tipik korozyon formları şunlardır:

 • Lokalize korozyon
 • Çukurlaşma (pitting)
 • Hidrojene Bağlı Korozyon (HIC)
 • Stres korozyonu çatlakları (SCC)
 • Erozyon
 • Kavitasyon

Korozyon, uygun korozyon önleyicilerin kullanılmasıyla önemli ölçüde azaltılabilen hatta tümüyle önlenebilen bir elektrokimyasal süreçtir. Kurita güvenli bir korozyon koruması sağlamak için proseslerinizdeki ihtiyaçlara özel uyarlanmış çok güçlü şartlandırma programları sunmaktadır.
Uygun nötralize aminler veya film oluşturucu aminlerin seçimi ve pH-kondenzasyon profilinin ve yoğuşma noktasının belirlenmesi, başarılı bir şartlandırmada kilit bir rol oynamaktadır. Özel olarak geliştirilmiş bir hesaplama programını kullanarak bu parametreleri kesin şekilde tespit edebilmekteyiz.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

ACF Teknolojisi

Rafinerilerin farklı proses ekipmanlarında kuvvetli korozif amonyum tuzlarının oluşturduğu birikintiler sık sık sorunlara neden olur. Kurita, amonyum klorür (NH4CI), amonyum hidrojen sülfit (NH4HS) ve amonyum sülfat ((NH4)2SO4) kaynaklı tuz birikmelerini önlemek için benzersiz bir şartlandırma programı geliştirmiştir. ACF-teknolojisi olarak bilinen bu yenilikçi şartlandırma konseptiyle hatlardaki mevcut depozit oluşumlarını tesis çalışırken temizlemek mümkündür.

Bu patentli ACF teknolojisinde kullanılan katkı maddeleri çok güçlü bir organik baz içeren sıvı formülasyonlardır. Bu katkı maddeleri mevcut korozif anyonları pH-değeri nötr, suda yüksek ölçüde çözünen ve dolayısıyla sistemde birikmeyen bileşiklere dönüştürür.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Birikinti İnhibitörleri

Birikinti oluşumu (fouling) petrol rafinerilerinin çeşitli noktalarında meydana gelir. Oksitlenme, polimerizasyon, çökelme ve kondenzasyon prosesleri bu birikintilerin oluşmasının en önemli nedenidir.

Birikintilere neden olan safsızlıklar şunlardır:

 • Metal oksitler, sülfürler, tuzlar gibi inorganik birikintiler
 • Kok, asfalt ve polimerizasyon ürünleri gibi organik kaynaklı tortular
 • Katalizör partikülleri

Kurita şartlandırma konseptlerini ihtiyaçlarınıza göre adapte eder. Benzersiz ACF teknolojisine ek olarak dispersantlar, oksijen tutucular, stabilizatörler, antioksidanlar ve metal deaktivatörleri gibi farklı bileşenleri içeren zengin programlar sunmaktayız. Ürünlerimiz ihtiyaçlarınıza göre kombine olarak da kullanılmaktadır.


Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Tutucular

Tesis duruşları sırasında tanklar, konteynerler, distilasyon kolonları açılmalı ve incelenmelidir. Bu tür incelemeler sırasında ekipmanlar açılmadan önce hidrojen sülfür (H2S), benzen ve civa gibi zehirli ve zararlı gaz ve buharların temizlenmesi gereklidir. İhtiyaca özel tasarlanan şartlandırma konseptlerimiz bu istenmeyen gazları ve buharları güvenilir bir biçimde elimine eder ve sistemlerin emniyetle ve planlamaya uygun şekilde muayene edilmesine olanak tanır. Bu sayede iş ve tesis emniyeti artarken aynı zamanda duruş süresi kısaltılarak maliyet avantajları elde edilir.

Son ürünlerde hidrojen sülfür veya merkaptan konsantrasyonlarının artması ürün kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Bu "düşük kaliteli" ürünler daha düşük bir fiyata satılır veya tekrar rafinasyon süreçlerinden geçirilmesi gerekebilir. Bu da üretim kaybı anlamına gelir. Kurita’nın H2S-merkaptan yakalayıcıları bu istenmeyen bileşenleri ortadan kaldırır ve bitmiş ürünlerin kalitesini ve değerini artırır.


Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Yakıt Katkıları

Dizel ve fuel oil akışlarındaki kraking ürünleri fraksiyonları dekompozisyona ve istenmeyen renk değişikliklerine neden olabilir. Bu ürünler genellikle uzun süre depolarda bekleyen ürünler olduğu için bu dekompozisyon motorlarda ve brülörlerdeki filtrelerin çamursu birikintiler (sliming) nedeniyle tıkanmasına ve hasar görmesine neden olabilir. Kurita’nın yakıt katkı maddeleri yakıtların depolama stabilitesini ve performansını artırır.

Kurita ara ürünleriniz ve bitmiş ürünleriniz için pek çok katkı maddesi sunmaktadır:

 • Antistatik katkılar
 • Stabilizatörler
 • Antioksidanlar
 • Köpük kesiciler
 • Akış geliştiriciler
 • Yanma geliştiriciler
 • Biyositler
 • Tutucular

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Temizlik ve Gaz Giderme Katkıları

Distilasyon kolonları, boru hatları, eşanjörler, kanallar ve tanklar periyodik olarak kontrol edilmelidir. Üretim prosesleri sırasında tortular ve bunlarla birlikte piroforik demir sülfür (FeS), hidrojen sülfit (H2S), benzen veya civa gibi zehirli gazlar ve buharlar oluşur. Düzenli aralıklarla yapılan temizlik amaçlı duruşlarda emniyetli bir çalışma için önce bu bileşiklerin temizlenmesi gereklidir.

Kurita, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş temizleme ve gaz giderme programları sunmaktadır. Eğitimli personelimiz temizlik ve gaz giderme işlemlerinde de size destek olmaktadır. Talep üzerine gerekli ekipman da tarafımızca temin edilmektedir. Sirkülasyon pompalarımız 5000 m³/saat gibi yüksek akışlarda temizlik ajanları pompalayabilmektedir.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Toz tutma

Airborne dust is one of the most serious problem in bulk material management with direct effect in health and safety. Fine particles can cause combustible and dense dust emissions and silicosis, a chronic respiratory illness.

Kurita with long experience in treating dust problems offers the most advanced and varied products.

Kurita dust control products:

 • Ferrosolf® 9918: Recommended for unpaved road applications.
 • Ferrosolf® 9921: Continuous conveyor when a prolonged effect is not needed.
 • Ferrosolf® 9920: Continuous conveyor with prolonged effect after the material has been piled up.

 

Kurita dust products can be used as surface application or in continuous conveyor applications, protecting dust emission in several application areas:

 • Storage piles
 • Transportation of bulk material on trains
 • Internal handling and discharge of dusty material
 • Internal Carriage roads sealing
 • Dust control on coal, coke, ores, sludge, earth, sulfur, fertilizers, etc…

Ask your Kurita contact and discover how Kurita products can reduce by more than 90% the dust formation with direct improvement in the environment and working conditions.

Desteğe mi ihtiyacınız var?

Kalifiye uzmanlarımız kişisel ve bireysel olarak size tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyacaklardır.