Şartlandırma için Alüminyum Bileşikleri

Güçlü ürünler, güçlü hizmet, güçlü sonuçlar. Ana hatlarıyla portföyümüz:

 • Alüminyum Format- Klorürsüz ve asitsiz kağıtlar için çökeltme ve sabitleme ajanı
 • Ferrosolf® - Tozuma Önleyici
 • Gecedral® - Hızlandırıcı
 • Gilufloc® - İnorganik Flokülantlar ve Fiksatifler
 • Gilunal®- Nişastalı ve Dekstrinli Sistemlerde Bor Yerine Kullanılabilecek Ürün
 • Lufloc® - Yüksek konsantrasyonlu inorganik Flokülantlar
 • Lupreal® - Alkali Nötrleştirme ve Çökeltme Ajanı
 • Mikrosorban® - Yüksek reaktif ve konsantre Flokülantlar ve Adsorban Ajanı
 • Siliphos® - Kireç Önleyici Ajan
 • Ferrosolf® 700 - Toprak Şartlandırıcısı
 • Sodyum Alüminat
 • Alüminyum Sülfat
 • Özel Ürünler

Daha fazla bilgi için, sol taraftaki menüden bir teknoloji seçiniz.

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Alüminyum Format

Kâğıtlarda Alüminyum Format:

 • Kâğıtlar beyaz tonlarıyla daha açık renk kazanır
 • Çok işlenmiş stoklar kâğıtlar için mükemmeldir, gri-kırmızı tonu azaltır
 • Isı / nem işlemleri görmüş kâğıtlar ve mukavvalar için

Alüminyum Format ayrıca depolamaya dayanıklı yazma ve baskı kâğıtları, kendinden yapışkanlı posta kartları,  kartonlar ve dosya kartonları, lamine kağıtlar ve sızdırmazlık kağıtları için uygundur.

Alüminyum Format hidrofobik etkiye sahiptir. Stok kâğıtta tek başına kullanıldığında tam bir sizing yapmaz ama rosin gibi sizing ajanlarının etkileriAlüminyum Format sayesinde kesin bir şekilde artar.

Kâğıt levha, kurutma bölümünde kururken Alüminyum Format hidrolizi nedeniyle oluşan formik asidin büyük bir kısmı da buharlaşır. Hemen hemen tamamen nötr olan alüminyum bileşikleri kağıtta kalır, kağıdın pH değeri nispeten yüksek olur.

Bu sayede Alüminyum Format üretilen kâğıtlar mükemmel depolama özellikleri ve ısıl direnç kazanır.

Ferrosolf® 9918

Varilden su çekerek zemine su püskürtme zahmeti artık geçmişte kaldı! Etkili toz bağlama ajanımız Ferrosolf® 9918 ile tozlu ve çakıllı yollardaki tozuma kontrol altına alınabilir.

 • Yüzey, hava ve kullanımına bağlı olarak etkisi en az 3-7 gün sürer
 • 67/548/EEC ve 2001/59/EC listesindeki tehlikeli maddeleri içermez, biyobozunurdur
 • REACH tüzüğüne göre çok yüksek önem arz eden maddeler aday listesinde değildi

Gecedral®

Gecedral® hızlandırıcılarımız püskürtme betonda ve diğer çimentolu sistemlerde tüm ihtiyaçlarınız için ideal ürün olduğunu kanıtlamıştır. Farklı ihtiyaçlar için farklı ürünler sunmaktayız:

 • Alkali içermeyen hızlandırıcılar 
 • Alkali hızlandırıcılar
 • Tünel boşluğu dolgusu için çözümümüz
 • Çimentolu harçlar, sıvalar ve beton için farklı ürünler
 • Ürünlerimiz tiksotropik maddeler olarak kullanılabilir

Gilufloc®

Polialüminyumklorürler (PAC) nötr kağıt yapımı bir endüstri standardı haline geldiğinden beri başarıyla proseslerde kullanılmaktadır. Gilifloc® katkılarını kullanan müşterilerimiz aşağıdaki avantajları elde etmektedir:

• Rosin, AKD veya ASA sizing ajanlarının fiksasyonuyla daha iyi ıslak sizing performansı
• Anyonik safsızlıkların etkin fiksajı 
• Kimyasal yükü yoğun su döngülerinde kolloidal maddelerin çökeltilmesi ve flokülasyonu
• Drenaj ve çamur susuzlaştırmasında organik polimerlerin performansının hızlanması

Gilufloc® portföyümüzde farklı alkalinite ve alüminyum seviyelerine sahip geniş bir PAC yelpazesi bulunmaktadır.

Gilunal®

Gilunal® A aktif, nişasta ve dekstrin içeren yapıştırıcı sistemlerinde katkı olarak kullanılabilen kolay çözünür, konsantre alüminyum tuzumuzdur. Ürünümüz borakstan daha iyi bir performans gösterir, üstelik güvenlidir.

Gilunal® performans özellikleri:

 • Üretim sırasında viskozite kararlılığı, yapışma, bağlanma, film oluşumu özelliklerinin kontrolü
 • Aşındırıcı değildir, tehlikeli madde sınıfında değildir
 • 36. BfR tavsiyelerine uygundur - Gıda ambalajlarında kullanımı onaylıdır
 • REACH Madde 33, Bent 3 (bor içermez) ve Nordic Swan uyumludur

Lufloc®

Lufloc® kullanım alanları:

 • İçme suyu şartlandırma: Askıda organik ve inorganik maddelerin uzaklaştırılması. Metallerin yanı sıra seyreltilmiş maddelerin miktarını azaltır.
 • Belediyeler ve endüstriyel tesislerde su arıtması:
 • Suda biyolojik şartlandırmadan sonra kalan askıda madde için flokülantlar. Çözünmüş organik safsızlıkların içeriğini azaltır, fosfatları çökelterek katı ayırma metotlarıyla uzaklaştırılabilir hale getirir.
 • Yüzme havuzu suyu: Organik ve inorganik kirliliklerin flokülasyonu ve fosfatın temizlenmesi için.

Lufloc® avantajları:

 • Ürün kalitesi DIN EN 878 şartlarına uygundur
 • Fosfat, KOİ, BOİ ve metal iyonlarının azaltılması
 • Endüstriyel atık sularda pH değerini ayarlamak için kullanılabilir.

Lupreal®

Lupreal® kullanım alanları:

 • Yağ, gres, balmumu, ağır metaller veya bulanıklığa neden olan kolloidal kirleri içeren endüstriyel atık suların arıtımı.
 • Belediye kanalizasyon tesislerinde atık su arıtma
 • Atık sularda fosfat çöktürme.

Lupreal® güçlü bir alkali olarak tepkimeye girer ve ortama ekstra anyonlar eklemeden (FeCl3, Al2(SO4)3 gibi asidik koagülantlara kıyasla) pH değerini yükseltir

Mikrosorban®

Mikrosorban® bazik polialüminyumklorürler ve polielektrolitlerin optimal bir kombinasyonudur.

İdeal kullanım alanları:

 • Su ve atık su şartlandırma
 • Yabancı katı maddelerin, emülsiyon bileşenlerinin ve çözünen maddelerin temizlenmesi
 • Kâğıt üretiminde anyonik safsızlık fiksajı

Siliphos®

Siliphos® olağanüstü stabilize etme, kompleksleştirme ve dispersiyon özelliklerini bir arada sunan çok etkili bir polifosfat sınıfıdır. Soğuk ve sıcak su sistemlerinde su sertliğini etkin bir biçimde stabilize eder. Kristalleşmenin baskılanması çökelmeyi ve sedimentasyonu önler.

Uygulama alanları:

 • Tünel ve yol yapımında geri dönüşümsüz drenaj sistemleri
 • Geri dönüşlü sulama ve drenaj
 • Borular, şaftlar ve depolama havzalarındaki (yüzdürme) uygulamalarda tıkanmaları ve taş oluşumlarını önleme
 • Küçük ölçekli kanalizasyon tesislerinde, yağ ayırıcılarda ve çamur uzaklaştırma tanklarında atık su şartlandırmadaki son işlemler
 • Yağmur suyu toplama tanklarında su arıtma
 •  Servis suyu sistemleri, konveyör sistemleri ve kuyular

İhtisas Ürünleri

Alüminyum Hidroksit NF, bağlayıcılar ve baskı boyalarıyla karıştırıldığında şeffaf dispersiyonların elde edilmesini sağlar.

Alüminyum Hidroksit NF matbaa mürekkeplerinin kıvamını düzenler, viskoziteyi arttırarak örtücülük özelliklerini geliştirir.

Alüminyum Hidroksit NF’nin en dikkat çekici özelliği farklı baskı yağları ve mürekkep vernikleriyle uyumluluğudur, farklı bileşenlerle karışım olarak kullanılabilir, termal işlemlerden geçirilebilir.

Çok pahalı ya da çok yoğun pigmentler kullanılıyorsa veya baskı silindirleri çok derinden aşınmışsa şeffaf Alüminyum Hidroksit NF kullanımıyla renk yoğunluğu azaltılabilir.

Alüminyum hidroksit NF karışımıyla elde edilen viskozite artışı düşük viskoziteli sistemlerde ağır inorganik pigmentlerin çökelme hızını geciktirir veya çökelmeyi önler ve sayesinde renk dengeleyici olarak da etki gösterir.

Alüminyum Hidroksit NF matbaa mürekkeplerinin kuruma özelliklerini de olumlu etkiler.

Potasyum Alum

Demir içermeyen teknik kalite Potasyum Alum, ürünlerimiz arasında bulunmaktadır.

Uygulama alanları:

 • Tabakhanede ham derilerin tabaklanması
 • Boya çalışmalarında yüzey temizleme
 • Lateks için koagülasyon kimyasalları

Sodyum Alüminat

Diğer alüminyum bileşiklerinin aksine, Sodyum Alüminatin alüminyum içeriği kompleks anyon şeklindedir. Pozitif yüklü maddeler deşarj edilebilir ve çöktürülebilir. Sodyum alüminat bu özellikleri nedeniyle su ve atık su sistemlerinin yanı sıra kâğıt üretiminde de kullanılır.

Kurita Europe, farklı inceliklerde Sodyum Alüminat üretmektedir. İsteğe bağlı olarak uzun bir süre stabilitesini koruyan stabilize edilmiş sıvı çözelti halinde üretilerek teslim edilmektedir. Sodyum Alüminat stabilize edilmiş çözelti formunda kullanıma hazır olarak da tedarik edilmektedir.

Sodyum Alüminat hakkında daha fazla bilgiyi teknik broşürümüzde bulabilirsiniz.

Alüminyum Sülfat

Kurita Europe, farklı inceliklerde ve farklı içeriklere sahip Alüminyum Sülfat üretmektedir. Alüminyum Sülfat ürünümüz düşük demir içeriğine sahiptir ve çözünmesi kolaydır. Ürün BfR XXXVI tavsiye şartlarına uygundur.

Ayrıca biz su şartlandırmada, kâğıt üretiminde ve farklı sektörlerdeki diğer birçok uygulamada kullanılabilen Alüminyum Sülfat çözümleri de sunmaktayız.

Alüminyum Sülfat hakkında daha fazla bilgiyi teknik broşürümüzde bulabilirsiniz.

Ferrosolf® 700

Ferrosolf® 700 sıvı formda bir çamur granülasyon kimyasalıdır. Ferrosolf® 700 çeşitli işlemlerde üretilen çamur için kullanılır:

 • Bir yeraltı demiryolu hatlarına ya da kanalizasyon sistemlerinde tünel ilerleme siperleri
 • Kazık çakma ve diğer inşaat faaliyetleri
 • Nehir, göl veya barajlarda seyreltici olmadan yapılan dip tarama çalışmaları

Desteğe mi ihtiyacınız var?

Kalifiye uzmanlarımız kişisel ve bireysel olarak size tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyacaklardır.